Bokslutskommuniké 2019 – Ny organisationsstruktur för framtida tillväxt

Under kvartalet har vi presenterat en ny organisationsstruktur som skapar möjligheter för oss att ytterligare växla upp verksamheten genom att fördela ansvaret för vår tillväxt på fler händer. Det vi vill uppnå med förändringen är att kunna fokusera ännu mer på våra industri- och logistikfastigheter, fokusera mer på att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt där hyresgästerna ställer nya krav på oss samt att fokusera på att göra våra områden ännu mer attraktiva än idag.

Gamlestads torg nominerat till ”Årets bästa byggnad”

I sitt testamente från 1929 donerade grosshandlarparet Alma och Per Olsson pengar till Göteborgs Stad. Pengarna skulle bland annat gå till att årligen dela ut pris till förra årets bästa byggnad. Eller som det står i testamentet: ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. För 2018 kan Gamlestads torg få den prestigefulla utmärkelsen. 

Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”Årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande. Priset kommer från Alma och Per Olssons fond och den vinnande byggnaden är den som på bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning. Byggnaden ska ha varit färdigställd under föregående år.

– Med priset lyfter vi verkligen fram vilka kvaliteter som byggnaden har, det handlar lika mycket om hur byggnaden används som om hur den är utformad, säger juryns sekreterare Torbjörn Borglin som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Nu kan alltså Gamlestads torg få priset. Huset invigdes i augusti 2018 då Platzers hyresgäst Västtrafik slog upp dörrarna för Gamlestadens resecentrum. ”Torget” är byggt av Serneke, och arkitekt är Arkitektbyrån Design.

Gamlestads torg har kommit att bli en viktig knutpunkt i Göteborg. Något som också har lockat spännande hyresgäster, bland annat den ideella stiftelsen Berättarministeriet, där Platzer är huvudsponsor i Göteborg, och Världslitteraturhuset. Vid årsskiftet får kontorshyresgästerna på ”torget” nya grannar i form av it-företagen Avinode och Jeeves. Även matutbudet utvidgas under den kommande våren med Hyaku Sushi, samtidigt som uthyrningen av restaurangytan i entréplan pågår.

I år är tolv byggnader nominerade till ”Årets bästa byggnad”, vinnaren meddelas den 10 december.

 

Mer om Gamlestads torg kan du läsa här. 

Delårsrapport jan-sep 2019 – Ny organisationsstruktur för framtida tillväxt

Platzers delårsrapport januari - september 2019_ Platzer Fastigheter

Platzer växer med bra lönsamhet på en stabil fastighetsmarknad och stor efterfrågan i våra huvudsegment. Under kvartalet har vi presenterat en ny organisationsstruktur som skapar möjligheter för oss att ytterligare växla upp verksamheten genom att fördela ansvaret för vår tillväxt på fler händer. Det vi vill uppnå med förändringen är att kunna fokusera ännu mer på våra industri/logistikfastigheter, fokusera mer på att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt där hyresgästerna ställer nya krav på oss samt att fokusera på att göra våra områden ännu mer attraktiva än idag.

Hotellkoncept som gör Kineum till en destination

Johanna Hult-Rentsch, Regionchef NCC PD och P-G Persson, VD Platzer under presentationen av konceptet för Kineum.

Lite större, lite färgstarkare, lite självsäkrare. Kineum i Gårda blir allt annat än vanligt. En hybrid där kontor och hotell integreras till en enhet som lever hela dygnet. Över en hotellfrukost vid det som nu är en byggarbetsplats i Gårda, lanserade ESS Group på torsdagen sitt koncept för hotellet som kommer göra Kineum till en destination fylld av upplevelser.

NCC flyttar till Kineum i expansiva Gårda

Kineum, det framtida navet i Gårda, kan nu presentera namnet på ytterligare en hyresgäst*. NCC kommer att flytta sitt Göteborgskontor till den nya byggnaden och blir därmed granne med ESS Groups nyskapande hotellkoncept. Kineum blir en unik hybrid, där kontor och hotell integreras till en pulserande helhet. En plats som sjuder av liv hela dygnet och med fokus på arbetsglädje, nytänkande och möten.

Gamlestadens Fabriker ska utvecklas och knyta ihop staden

Visionsbild, vy över Gamlestadens Fabriker och det blivande torget mellan de tillkommande byggnaderna och det gamla spinneriets huvudkontor från 1903.

Gamlestadens Fabriker är platsen där kullagret uppfanns, där den första Volvon utvecklades, och som innehållit det största bomullsspinneriet, sockerbruket och tv-studion i norra Europa. Idag är området ett bubblande entreprenörsstråk, och inom de närmaste åren en tät och levande stadsdel. Nya byggnader med sammanlagt 300 bostäder och 3 500 arbetsplatser planeras när Platzer utvecklar området för nästa epok. Utöver bostäder och kontor planeras för nya restauranger, matbutik, café och service.

Bästa Årsredovisning 2018

Platzer vinner pris för Bästa Årsredovisning

Vår års- och hållbarhetsredovisning gör hattrick i priser

Platzer vinner för tredje året i rad pris för bästa årsredovisning bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Denna gång för årsredovisning 2018. Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom området för finansiell kommunikation och arrangeras av Kanton tillsammans med Aktiespararna.

Prisutdelningen ägde rum den 26 september i Stockholm och på plats för att ta emot priset var vår kommunikations- och marknadschef, Kristina Arelis tillsammans med tf redovisningschef Jessica Gårdsmo.

Jessica Gårdsmo och Kristina Arelis Platzer tar emot pris för Bästa Årsredovisning 2018

Jessica Gårdsmo (tf redovisningschef) och Kristina Arelis (kommunikations- och marknadschef) på Platzer.

 

Motiveringen från Kanton lyder: ”Platzer visar år efter år att de tar den finansiella rapporteringen på största allvar och årsredovisningen 2018 är inget undantag. Rapporten redogör användarvänligt och effektivt för bolagets verksamhetsår och utveckling inom samtliga områden. Genom hela årsredovisningen löper en röd tråd som leder oss igenom en tydlig berättelse om bolaget samt besvarar våra frågor om dess verksamhet och omvärld.”