Nyhet

Unika möten mellan industrihistoria och framåtanda

Meatpacking district, Kødbyen, East End och Poblenou. Det finns många exempel på äldre industriområden som omvandlats. Vissa har till och med blivit destinationer. I Göteborg pågår för närvarande omvandlingen av Gamlestaden. Näst på tur är Almedals Fabriker. Platzer leder utvecklingen av båda dessa områden.

Meatpacking district i New York var länge en plats med hög brottslighet, omfattande narkotikahandel och utbredd prostitution. Innan dess var det centrum i New Yorks köttindustri med slakterier, lagerlokaler och arbetare. Sedan början av 2000-talet har Meatpacking district genomgått en omfattande förändring. Idag trängs restauranger och barer med gallerior och företag i kreativa näringar. Samtidigt finns flera av slakterierna kvar.

Arv från svunna tider
New York är inte ensamt om denna typ av områden. I Barcelona har de gamla industrikvarteren i Poblenou fått nytt liv. Londons East End genomgår sedan flera år en genomgripande förändring. Och i vår närhet har Köpenhamn lyckats göra en matdestination av sitt gamla slakthusområde – Kødbyen. I Göteborg finns områden med liknande möjligheter till positiv utveckling. I två av dessa har vi på Platzer en ledande roll. Det gäller Gamlestaden och Almedals Fabriker – båda med ett arv från förra sekelskiftet och den livskraftiga textilindustrin.

Mitt i ett av Göteborgs mest expansiva områden ligger Gamlestadens Fabriker, med industribyggnader från såväl 1700- som 1950-tal. Här ska den tidstypiska arkitekturen varvas med nya byggnader för bostäder och arbete. Resultatet är en urban arena med charmiga stråk och stadsrum, där stor hänsyn tas till det historiska arvet. Läs mer om Gamlestadens Fabriker på gamlestadensfabriker.se
Gamlestadens Fabriker ska bli stad. En myllrande plats där människor och idéer möts. Där människor lever, bor och arbetar. Där olikheter möts. Just nu väntar vi på att detaljplanen ska vinna laga kraft, vilket vi hoppas att den ska göra under andra kvartalet 2020. Men arbetet med att gestalta de framtida tillskotten har pågått ganska länge. Fyra olika arkitektkontor arbetar med gestaltningen av var sin byggnad. Här finns redan en själ som formats under århundraden. Nu lägger vi pusselbitarna som knyter ihop helheten. Som ger möjligheter till innovativa, engagerade företagare att utbyta idéer och att utvecklas. En smältdegel dit företag och människor som är öppna för nya idéer söker sig. Läs mer på: gamlestadensfabriker.se

Hyresgästerna är det unika
Det som utmärker dessa och liknande områden är att de ofta utvecklats spontant och utan plan när den tidigare huvudverksamheten lagts ner eller flyttats. Dessa karakteristiska byggnader i utkanten av dagens centrum har lockat många entreprenörer och kreatörer som attraherats av den charmiga miljön. Detta har i sin tur skapat ett intressant myller av verksamheter som delvis närt varandra. Utmaningen vid omvandlingen av både Gamlestaden och Almedals Fabriker ligger i att behålla det som gjort områdena attraktiva och unika samtidigt som vi tillför nya kvaliteter. Det kan bland annat handla om att tillföra fler restauranger, service och bostäder. Rätt planerat ger bostäderna liv åt området på kvällar och helger, vilket ger både attraktionskraft och trygghet. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för de företag som finns där idag och som blivit framgångsrika att fortsatt kunna utvecklas. Områdena måste kunna växa med de aktörer som finns där och omvänt.

Läs gärna reportagen med några av hyresgästerna i Gamlestadens Fabriker:
”Mycket snack och mycket verkstad i Gamlestadens Fabriker”
”Hållbarhet blir enkelt med Värt”

Mitt i Mölndalsåns dalgång ligger Almedals Fabriker, ett område rikt på själ och charm. I vackra tegelbyggnader från 1800-talets spinneri- och väveriverksamhet, huserar numera kreativa verksamheter inom bland annat musik, filmproduktion och inredning. Många av originaldetaljerna – utvändigt som invändigt – finns kvar och ger både charm och karaktär. Precis som många andra fabriksområden har Almedals fabriker en ny storhetstid framför sig. Tillsammans med Wallenstam och Svenska Hus arbetar vi med detaljplanen för Almedals fabriker. Bostäder, kontor och parkeringsgarage planeras som komplement till fabrikerna. När nya människor flyttar in, skapas nya mötesplatser och nya möjligheter. Vi på Platzer tror på utvecklingsområden där det finns förutsättningar för att skapa större kluster. Synergier kan uppstå när det finns platser där företag och branscher kan mötas. Läs mer om Almedals Fabriker på platzer.se

Från lagerlokal till trendig restaurang – Axel på restaurang FABRICK i Almedals Fabriker berättar om området och sin verksamhet. 

Läs även artikeln med vår hyresgäst mkmedia: ”Från väveri till modern 3D-grafik i Almedals fabriker”

 

Dialog och samverkan
I processen att utveckla ett område är det centralt att ha en god och nära dialog med de befintliga hyresgästerna. Det är de som gör respektive område unikt. Men det handlar också om samverkan med andra aktörer för att tillsammans skapa det nya. I Gamlestaden finns exempelvis spännande möjligheter genom att knyta samman Platzers fastigheter i Gamlestadens Fabriker, Gamlestads torg och Bagaregården med Slakthusområdet som ägs av andra fastighetsägare.

Gamlestaden har kommit lite längre än Almedals Fabriker och området är också betydligt större. Det gjorde att vi hade många erfarenheter med oss när vi under hösten 2019 gick in i planarbete för Almedals Fabriker. Som fastighetsägare har vi stora möjligheter att påverka planarbetet eftersom Göteborgs Stad har valt ut Almedals Fabriker till ett av fem pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i detaljplaneprocessen. Det ger oss möjlighet att i större utsträckning bidra med utredningsarbete i detaljplaneprocessen.

 

Läs mer om:

Gamlestadens Fabrikerplatzer.se eller gamlestadensfabriker.se
Almedals Fabrikerplatzer se