Platzer som stadsutvecklare

Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i!

Vi har höga ambitioner när det gäller staden vi älskar. Vi vill att Göteborg ska vara en attraktiv stad som lockar kreativitet, kompetens och talanger från hela världen. En stad där man lever ett hälsosammare, tryggare och mer utvecklande liv. En stad som är öppen för världen, hållbar för framtiden och som omfamnar olikheter.

Detta kan vi påverka. Och det ska vi.

Genom att ta långsiktigt ansvar för hela områden, där vi tar vara på det unika, bygger ut, bygger upp och kompletterar med funktioner och kvaliteter som stadsdelen saknat, utvecklar vi attraktiva stadsmiljöer där folk kan mötas och vara. Vårt fokus ligger på kommersiella fastigheter. Men vi måste också se till helheten. För att människor ska trivas på sina arbetsplatser måste livspusslet såväl som stadspusslet hänga ihop, och därför behövs service, butiker, restauranger, och möjligheter att ta sig till och från jobbet. Alla beståndsdelar är viktiga för att skapa en bra stad att arbeta och leva i.

Eftersom stadsutveckling är komplext blir det bäst om man gör det tillsammans. Därför samverkar vi med andra som också ser till Göteborgs bästa – från kunder till kommuner och konkurrenter. Vi har bland annat valt att engagera oss i samverkansprojektet BID Gamlestaden som ska gynna trivseln, utvecklingen och näringslivet i området. Genom initiativet Plats för Göteborg vill vi tillsammans med elva fastighetsägare och arkitekter utveckla stadens evenemangsområde. Vi driver en planprocess i Södra Änggården i nära samarbete med flera bostadsutvecklare samt kommunen. Och i Almedals Fabriker driver vi tillsammans med övriga aktörer i området ett av fem pilotprojekt för ökad exploatörsmedverkan i detaljplaneprocessen.

De senaste åren har vi varit drivande i att skapa ett Gårda som är tryggare och trevligare under dygnets alla timmar. Parallellt med egna stadsutvecklingsprojekt arbetar vi tillsammans med andra fastighetsägare för att knyta samman Gårda med arenaområdet och centrum, en ambition som även ligger i linje med stadens vision. Bland annat planerar vi att finansiera en busslinje i stadsdelen tillsammans med övriga fastighetsägare i stadsdelen.

Att utveckla en stad handlar även om att förvalta dess historia. På Skeppsbron knyter vi ihop det karakteristiska rosa Merkurhuset med staden genom att läka ihop kvarteret med en ny byggnad. I Gamlestaden och Almedal utvecklar vi varsamt två gamla fabriksområden till moderna stadsmiljöer med stor omsorg om industriarvet och områdenas själ.

Varje projekt ska tillföra något, addera kvaliteter till området eller förstärka något som redan är bra. I förlängningen bidrar vi till att hela Göteborg blir ännu lite bättre.