Berättarministeriet lockar fram historien

 

Sedan två år tillbaka är vi huvudsponsor i Göteborg för Stiftelsen Berättarministeriet. De erbjuder skolor i närområdet kostnadsfria, pedagogiska program, så kallade skrivarverkstäder, som på ett lustfyllt sätt ska locka elever att erövra det skrivna ordet. Programmen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Berättarministeriet har sitt ursprung i Stockholm men etablerade sig i östra Göteborg under 2017. Förutom att vi som bolag bidrar med ekonomiskt stöd har våra medarbetare möjlighet att engagera sig som volontärer i verksamheten under arbetstid.