Inomhusklimat

Hur man upplever värme och kyla är ytterst individuellt, därför kan det som känns lagom för någon kännas alldeles för kallt för någon annan. Under årstider med mycket varmt eller kallt klimat får vi på Platzer ofta frågor angående temperaturen i lokalerna. Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna.

Vad är rätt temperatur?

Självklart finns det riktlinjer för hur varmt och hur kallt det får vara i en lokal. I Arbetsmiljöverkets råd står det att i en lokal med stillasittande arbete bör det vara 20 – 24°C vintertid och 20–26°C sommartid. Temperaturen mäts då i den så kallade vistelsezonen, alltså inte precis intill fönster eller dörr utan mitt i rummet. Utanför vistelsezonen är det svårt att garantera rätt inneklimat eftersom påverkan från kalla ytor kan bli stor.

Vi strävar efter att hålla 22°C vintertid och 23°C sommartid i våra kontorslokaler. Men oavsett var vi ligger i detta intervall så kommer aldrig alla att vara helt nöjda. Hur temperatur upplevs är nämligen väldigt individuellt. Det beror på flera faktorer som ålder, vikt, kondition, klädsel, aktivitet eller dagsform.

Så kan du själv justera temperaturen:

  • Variera din arbetsställning.
  • Välj klädesplagg efter dagsform och klimat.
  • Ta en lunchpromenad
  • Rör på dig. Gå hellre till kollegan och skippa mailet

Varför visar min termometer 18°C?

Ibland placeras termometern felaktigt på yttervägg eller fönsterbänk. För att mätningen ska bli korrekt så bör termometern placeras på en innervägg där den påverkas så lite som möjligt av yttre faktorer. Ställ dig också följande frågor: Är några element kalla/varma? Är de avstängda? Var det varmt dagarna innan och mycket kallare nu? (och tvärtom). Det kan ta lite tid att ställa om.

När sätts värmen på?

Detta sker inte vid ett exakt datum utan görs automatiskt när temperaturen ute sjunker.

Varför är våra element kalla?

På elementen sitter en termostat som känner av temperaturen i rummet. När termostaten känner att rätt temperatur har uppnåtts minskar den värmetillförseln till elementet. Därför kan elementet vara kallt trots minusgrader ute, det behöver alltså inte vara något fel. När temperaturen i rummet sjunker ökar värmetillförseln igen tills rätt temperatur uppnåtts.

För att värmen ska fungera på rätt sätt är det viktigt att man möblerar rätt och tänker på följande:
  • Ställ inte möbler eller häng gardiner framför elementen. Det kan störa klimatet i lokalen.
  • Om fönsterbänk finns, lägg inte papper och dylikt där. Det kan förhindra att värme från elementet når fönstret.
  • Skiner solen in, använd persienner eller gardiner, då minskar behovet av att kyla lokalen.
  • Vädra inte, tillräckligt luftombyte ska ske via ventilationen. Om ni måste vädra – öppna mycket och vädra under en kort stund.
  • Använd inte egna elradiatorer för de som fryser, det sätter värmesystemet ur balans.

Jag upplever ändå att det är för kallt i min lokal.

Hör av er till oss! Inneklimatet är komplext och givetvis kan det aldrig uteslutas att det är något som är fel. Felanmälan görs via vår webbsida. Det är viktigt att all felanmälan görs av er angivna kontaktperson. Detta för att vi ska kunna ge snabb återkoppling och service.