Nedan hittar du information som kan vara bra att veta för dig som är upphandlad leverantör hos Platzer. Är du intresserad av att blir vår samarbetspartner är du välkommen att mejla oss på: inkop@platzer.se.

 

Leverantörsfakturor

Platzer Fastigheter med bolag har som krav att våra leverantörer skickar Svefaktura (e-faktura) till oss. Genom detta värnar vi om miljön och vårt samarbete stärks genom ett effektivare och säkrare fakturaflöde. Observera att e-faktura handlar om Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF. Vi kan inte garantera att fakturor som skickas per post eller e-mail hanteras i tid.

Hur kommer ni igång?

Vi har sett till att det finns enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar. Kontakta vår samarbetspartner InExchange på 0500–44 63 60 eller läs mer på deras hemsida www.inexchange.se.

Liten fakturavolym?

Platzer erbjuder leverantörer att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år, ni behöver således inte ha en befintlig lösning eller en stor fakturavolym för att kunna skicka e-fakturor till oss. Gå in här för att läsa hur ni kommer igång med denna lösning, alternativt kontakta vår samarbetspartner InExchange på 0500–44 63 60.

Elektronisk adress:

Platzer Fastigheter har flera bolag, det är därför viktigt att ni anger rätt elektronisk adress (GLN – Global Location Number) beroende på vilket bolag som avses. Bolagets GLN-nummer hittar ni här i vår Bolagslista

Fysisk adress (att använda för påminnelser, informationsutskick och dylikt)

Aktuellt bolagsnamn  se Bolagslista.
Box 211
401 23 Göteborg

https://www.platzer.se/wp-content/uploads/2023/11/Bolagslista-e-faktura-20231122.pdfVilken information skall fakturan innehålla?

Det finns många bolag inom Platzer, därför måste vi ha särskilda rutiner för hanteringen av våra leverantörsfakturor. För att vi skall betala en leverantörsfaktura är det viktigt att den är ställd till rätt juridisk person, samt att våra referens- och märkningskrav efterlevs. Notera att ofullständiga fakturor inte hanteras av oss.

Rätt bolag?

För att Platzer skall kunna uppfylla rådande skattelagstiftning är det viktigt att fakturor ställs till rätt juridisk enhet inom Platzer. Våra leverantörer måste därför fakturera rätt bolag utifrån utfört arbete eller leverans för att vi skall hantera fakturan. Om man som leverantör är osäker skall man alltid be beställaren klargöra vilket bolag som avses.

Fakturareferens?

Vi har referenskrav på våra fakturor vilket innebär att en faktura måste innehålla en referens vilken lämnas i fältet ”er referens”. Beställaren skall upplysa om referens i samband med lagd order. Faktura ställd till oss skall vara märkt med någon av följande referenskoder:

Till bolagen Platzer Fastigheter AB och Platzer Fastigheter Holding AB anges följande:
Referenskod bestående av 7 siffror och 4 bokstäver (0000000-aaaa)
Referenskod bestående av 7 siffror och förnamn.efternamn (0000000-förnamn.efternamn)

Till övriga Platzer-bolag anges följande:
Referenskod bestående av 7 siffror med bindestreck följt av 3 siffor (0000000-000)
Märkning:
– På fakturan måste det specificeras vilket arbete som utförts, alternativt vilken vara som levererats. Kvantitet och pris måste framgå tydligt.
– Fakturor som avser projekt måste märkas med projektnummer vilket skall erhållas från beställaren.

Övrigt

Övriga frågor som berör EDI-fakturor eller övriga fakturafrågor mottas på e-post: faktura@platzer.se