Våra projekt

Det man brinner för, det gör man lite bättre.
Och älskar man en stad, vill man gärna vara med om att göra den ännu lite bättre.

 

Så är det för oss med Göteborg. Vi är involverade och drivande i många av de mest spännande tillväxtområdena i staden och arbetar långsiktigt med hållbarhet i fokus. Vi arbetar med utveckling på flera nivåer. Från utveckling av våra befintliga fastigheter, projektutveckling i form av nyproduktion, till stadsutveckling där vi ofta är drivande i utvecklingen av en hel stadsdel.

 

Stadsutveckling

Vi är med och utvecklar Göteborg. På flera platser i staden tar vi ett större grepp om en hel stadsdel. Vi utvecklar de små beståndsdelarna till en helhet. Bygger ut, bygger upp och kompletterar med funktioner och kvaliteter som stadsdelen saknat. Vi utvecklar det befintliga till något bättre. Och i förlängningen bidrar vi till att hela Göteborg blir ännu lite bättre.

Om stadsutveckling

Projektutveckling

Projektutveckling innebär kort sagt nyproduktion. Vi letar ständigt efter ytor och platser i staden med potential. Platser som kan lyftas av en ny byggnad, och som i sin tur har förutsättningar att bidra till byggnadens attraktion. Allting börjar med en idé.

 

Om projektutveckling

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling är ett av våra nyckelbegrepp och innebär en utveckling av befintliga byggnader. Vi vill äga och förvalta så bra fastigheter som möjligt samtidigt som lokalerna är väl anpassade för varje unik hyresgäst.

Om fastighetsutveckling