Våra projekt

Det man brinner för, det gör man lite bättre.
Och älskar man en stad, vill man gärna vara med om att göra den ännu lite bättre.

 

Så är det för oss med Göteborg. Vi är involverade och drivande i många av de mest spännande tillväxtområdena i staden och arbetar långsiktigt med hållbarhet i fokus. Vi arbetar med utveckling på flera nivåer. Från utveckling av våra befintliga fastigheter, projektutveckling i form av nyproduktion, till stadsutveckling där vi ofta är drivande i utvecklingen av en hel stadsdel.

 

Stadsutveckling

Göteborgs stad utvecklas. Och vi är en av dem som får det att hända. På flera håll i staden tar vi ett större grepp om en hel stadsdel. Små beståndsdelar utvecklas till en fungerande, genomtänkt helhet. Vi bygger ut, bygger upp och kompletterar med funktioner och kvaliteter som tidigare saknats i stadsdelen. Det befintliga blir till något bättre. Och i förlängningen bidrar vi till att hela Göteborg faktiskt blir några snäpp bättre.

Om stadsutveckling

Projektutveckling

 

Projektutveckling innebär kort sagt nyproduktion. Vi letar ständigt efter ytor och platser i staden med potential. Platser som kan lyftas av en ny byggnad, och som i sin tur har förutsättningar att bidra till byggnadens attraktion. Allting börjar med en idé.

Om projektutveckling

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling innebär att utveckla befintliga byggnader. För att behoven förändras, för att omgivningen har förändrats och för att det hjälper våra hyresgästers verksamhet att bli bättre, mer inspirerande och lönsammare. En fabrik blir kontor. En bakgård blir restaurang. Ett slutet cellkontor blir öppet och aktivitetsbaserat. Och så vidare. Genom att känna kundernas verksamhet och se omvärldens rörelser, kan vi tänka om och anpassa, för att ge dem och deras medarbetare ännu bättre förutsättningar att göra ett bra jobb.

Om fastighetsutveckling