Hej, det är vi som är Platzer

Platzer är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Vi finns bara i Göteborg. Ingen annanstans. Helt enkelt därför att vi vill lägga all energi på det vi är bäst på – att skapa en stad som är bättre för våra hyresgäster, deras medarbetare och inte minst för göteborgarna. Och med vår vision siktar vi ännu högre: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Vi äger och utvecklar 88 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 960 tkvm till ett värde om 28 mdkr. Vi prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang.

Affärsidé

Platzer skapar hållbara värden genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborg.

Vår vision

Vi är det enda börsnoterade fastighetsbolag som bara finns i Göteborg. Det innebär att vi kan det vi gör. Men också att vi menar allvar med att vi ska vara en stor och betydelsefull aktör i regionen. Därför har vi bestämt oss. Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

Se filmen om vår vision

 

Våra fastigheter

Våra fastigheter koncentreras till utvalda fokusområden där staden växer, dels i av staden prioriterade kollektivtrafiknav och dels i av oss prioriterade utvecklingsområden. Koncentrationsstrategin innebär en tydlig områdesfokusering där vi strävar efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden.

Idag är Platzer ledande aktör i Lilla Bommen, Gårda, Gamlestaden, Arendal och Södra Änggården.

Läs mer om våra områden

 

Strategi

 • Områdesutveckling
  Genom att ta en ledande position i utvalda delmarknader tar vi ansvar för att utveckla hållbara platser där människan är i centrum och verksamheter kan nå sin fulla potential
 • Tillväxt
  Vi skapar hållbar tillväxt genom:
  – värdeskapande förädling i våra fastigheter
  – aktiv fastighets-, projekt- och stadsutveckling
  – strategiska fastighetstransaktioner
 • Medarbetare/Organisation
  Vi ska vara en av branschens bästa arbetsgivare genom att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet, som arbetar tillsammans utifrån våra kärnvärden.
  – Frihet under ansvar
  – Långsiktig utveckling
  – Öppenhet
 • Finans
  Vår finansiering ska stödja hållbar tillväxt, i första hand utan aktieägartillskott, där finansieringskostnaden är effektiv över tid och en investment Grade-rating bibehålls.
 • Kund
  Vi skapar långsiktiga kundrelationer genom att ligga steget före, förutse kundbehov och ta initiativ till lösningar i varje skede av kundresan.
  – Vi gör det lätt för kunden att välja genom tydligt paketerade erbjudanden.
  – Vi behåller våra kunder genom en aktiv och professionell dialog i vardagen.

 

Hållbarhet

På Platzer vill vi bidra positivt till samhället med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Men framförallt tar vi ansvar för Göteborg genom att utveckla hållbara områden med människan i centrum. Resan går via sund lönsamhet och tillväxt, och inte minst medarbetare som trivs. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs om vårt hållbarhetsarbet

 

Organisation

Vår verksamhet är indelad i segmentsindelade affärsområden:
– Affärsområde kontor – ska utifrån dagens ledande position skapa fortsatt lönsam tillväxt inom kontor.
– Affärsområde industri/logistik – har som målsättning att göra Platzer till det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Göteborg inom industri/logistik.
Varje affärsområde har ett helhetsansvar för fastighetsaffären inom respektive affärsområde. Vår koncernledning består av ansvariga för följande funktioner: verksamhetsutveckling/it/inköp, affärsutveckling, ekonomi/finans/ fastighetsanalys, kommunikation/marknad/hållbarhet, hr, affärsområde kontor och affärsområde industri/logistik.

 

Finansiella mål

 • Soliditet: > 30 %
 • Årlig ökning av substansvärde:  > 10% (långsiktigt, EPRA NRV)
 • Belåningsgrad: över tid inte överstiga 50 %
 • Räntetäckningsgrad: > 2,0 ggr
 • Investeringsvinst i projektinvesteringar:  > 20 %
Gå till våra investorsidor

 

Omvärld och marknad

Som fastighetsbolag agerar vi i praktiken på två marknader: lokalhyresmarknaden där fastighetsägare och hyresgäster kommer överens om hyresnivåer samt fastighetsmarknaden där olika fastighetsägare köper och säljer fastigheter. Både hyres- och fastighetsmarknaden är i sin tur indelade i segment. Vi är huvudsakligen verksamma inom segmenten kontors- respektive industri och logistikfastigheter. Geografiskt består vår marknad av Göteborgsregionen.

Läs mer

Vill du kontakta oss?

Här kan du enkelt komma i kontakt med oss på Platzer. Om du klickar på länken nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda.

Kontakta oss