Hej, det är vi som är Platzer

Platzer är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter. Vi finns bara i Göteborg. Ingen annanstans. Helt enkelt därför att vi vill lägga all energi på det vi är bäst på – att skapa en stad som är bättre för våra hyresgäster, deras medarbetare och inte minst för göteborgarna. Och med vår vision siktar vi ännu högre: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Vi äger, förvaltar och utvecklar cirka 70 fastigheter om drygt 800 000 kvadratmeter. Vi prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang.

Affärsidé

Platzer skapar värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet.

Vår vision

Vi är det enda börsnoterade fastighetsbolag som bara finns i Göteborg. Det innebär att vi kan det vi gör. Men också att vi menar allvar med att vi ska vara en stor och betydelsefull aktör i regionen. Därför har vi bestämt oss. Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

Se filmen om vår vision

 

Våra fastigheter

Våra fastigheter koncentreras till utvalda fokusområden där staden växer, dels i av staden prioriterade kollektivtrafiknav och dels i av oss prioriterade utvecklingsområden. Koncentrationsstrategin innebär en tydlig områdesfokusering där vi strävar efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är Platzer ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden, Arendal och Södra Änggården.

Läs mer om våra områden

 

Strategi

 • Områdesutveckling
  Genom att ta en ledande position i utvalda delmarknader tar vi ansvar för att utveckla områden där människan är i centrum, hållbar utveckling uppnås och Europas bästa arbetsplatser finns.
 • Tillväxt
  Vi skapar lönsam tillväxt genom:
  – värdeskapande förvaltning i egenägda fastigheter
  – aktiv fastighets-, projekt- och stadsutveckling
  – strategiska fastighetstransaktioner
 • Medarbetare/Organisation
  Vi skapar branschens bästa arbetsplats genom att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet, som arbetar tillsammans utifrån våra kärnvärden.
  – Frihet under ansvar
  – Långsiktig utveckling
  – Öppenhet
 • Finans
  Platzers finansiering utgår från fastighetsvärde där tillväxt i första hand sker utan aktieägartillskott och finansieringskostnaden ska vara en konkurrensfördel mot bolag med jämförbara nyckeltal.
 • Kund
  Vi skapar långsiktiga kundrelationer genom att ta initiativ, förutse och möta kundens behov i varje skede av kundresan.
  – Vi gör det lätt för kunden att välja genom tydligt paketerade kunderbjudanden.
  – Vi behåller våra kunder genom ett professionellt bemötande i vardagen.

 

Hållbarhet

På Platzer vill vi bidra positivt till samhället med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Men framförallt tar vi ansvar för Göteborg genom att utveckla hållbara områden med människan i centrum. Resan går via sund lönsamhet och tillväxt, och inte minst medarbetare som trivs. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Läs om vårt hållbarhetsarbet

Berättarministeriet

Sedan fyra år tillbaka är vi huvudsponsor i Göteborg för Stiftelsen Berättarministeriet.

 

Organisation

Vår verksamhet är indelad i två affärsområden och baserad på fastighetstyper – affärsområde kontor och affärsområde industri/logistik. Affärsområdena har ett helhetsansvar för fastighetsaffären vilket bland annat innefattar att hantera mark, byggnader och hyresgäster samt uthyrning och utveckling av varje fastighet och område. Till sitt stöd har affärsområdena följande koncern- och stabsfunktioner: finans/ekonomi, kommunikation/marknad, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och hr.

 

Finansiella mål

 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) skall öka med > 10% per år
 • Soliditeten > 30 %
 • Belåningsgraden ska över tid inte överstiga 50 %
 • Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr
 • Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %
Gå till våra investorsidor

 

Omvärld och marknad

Som fastighetsbolag agerar vi i praktiken på två marknader: lokalhyresmarknaden där fastighetsägare och hyresgäster kommer överens om hyresnivåer samt fastighetsmarknaden där olika fastighetsägare köper och säljer fastigheter. Både hyres- och fastighetsmarknaden är i sin tur indelade i segment. Vi är huvudsakligen verksamma inom segmenten kontors- respektive industri och logistikfastigheter. Geografiskt består vår marknad av Göteborgsregionen.

Läs mer

Vill du kontakta oss?

Här kan du enkelt komma i kontakt med oss på Platzer. Om du klickar på länken nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda.

Kontakta oss