Detta är Platzer

Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Vi är med stolthet med och skapar, bevarar och lyfter Göteborgs bästa platser. Bäst på Göteborg, bäst för Göteborg. Helt enkelt Göteborgs bästa Platzer. Vi äger och utvecklar 70 fastigheter med en total yta om cirka 830 000 kvm till ett värde om 20 mdkr. Vi prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang.

Affärsidé

”Platzer skapar värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet.”

 

Våra fastigheter

Våra fastigheter koncentreras till utvalda fokusområden där staden växer, dels i av staden prioriterade kollektivtrafiknav och dels i av oss prioriterade utvecklingsområden. Koncentrationsstrategin innebär en tydlig områdesfokusering där vi strävar efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är Platzer ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden, Arendal och Södra Änggården.

Gå till våra fastighetssidor

 

Strategi

 • Områdesutveckling
  Genom att ta en ledande position i utvalda delmarknader tar vi ansvar för att utveckla områden där människan är i centrum, hållbar utveckling uppnås och Europas bästa arbetsplatser finns.
 • Tillväxt
  Vi skapar lönsam tillväxt genom:
  – värdeskapande förvaltning i egenägda fastigheter
  – aktiv fastighets-, projekt- och stadsutveckling
  – strategiska fastighetstransaktioner
 • Medarbetare/Organisation
  Vi skapar branschens bästa arbetsplats genom att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet, som arbetar tillsammans utifrån våra kärnvärden.
 • Finans
  Platzers finansiering utgår från fastighetsvärde där tillväxt i första hand sker utan aktieägartillskott och belåningsgraden i bolaget speglar en rimlig risknivå vid varje givet marknadsläge.
 • Kund
  På Platzer möter vi kunden med egen personal för en lyhörd och erfarenhetsbaserad dialog som bidrar till att kontinuerligt utveckla och öka efterfrågan på våra produkter och tjänster.

 

Vision

Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

Se vår film här

 

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. Platzers hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt och Platzer är certifierat enligt ISO 14001.

Läs om vårt hållbarhetsarbete

 

Kärnvärden

 • Frihet under ansvar
 • Långsiktig utveckling
 • Öppenhet

 

Organisationen

Vår verksamhet är indelad i två affärsområden och baserad på fastighetstyper – Affärsområde kontor och Affärsområde industri/logistik.

Affärsområdena har ett helhetsansvar för fastighetsaffären vilket bland annat innefattar att hantera mark, byggnader och hyresgäster samt uthyrning och utveckling av varje fastighet och område.

Bolaget har också två specialistenheter på koncernnivå med ansvar för Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling.

 

Finansiella mål

 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) skall öka med > 10% per år
 • Soliditeten > 30 %
 • Belåningsgraden skall långsiktigt inte överstiga 60 %
 • Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr
 • Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %
Gå till våra investorsidor

Vill du komma i kontakt med Platzer?

Välkommen att besöka oss eller kontakta oss med dina frågor. Här kan du enkelt komma i kontakt med oss på Platzer. Om du klickar på länken nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda hos oss. Vill du bli kontaktad av oss direkt? Använd kontaktformuläret. VÄLKOMMEN!

Kontakta oss