Omvärld och marknad

Göteborg är den mest dynamiska fastighetsmarknaden i Sverige just nu. Ingen annanstans byggs det så mycket. Samtidigt är vakansgraderna lägst i Norden.

Som fastighetsbolag agerar vi i praktiken på två marknader: lokalhyresmarknaden där fastighetsägare och hyresgäster kommer överens om hyresnivåer samt fastighetsmarknaden där olika fastighetsägare köper och säljer fastigheter. Marknaden för kommersiella lokaler är uppdelad i ett antal delsegment där kontor, industri, logistik och handel är de största. Platzer är främst verksamma inom kontor och logistik. Vi är helt fokuserade på Göteborgsområdet. Vår starka fokusering både vad gäller fastighetstyp och geografi särskiljer oss från de flesta andra börsnoterade fastighetsbolag.

Göteborgs kontorsmarknad
Totalt består Göteborgs kontorsmarknad av cirka 3 466 miljoner kvadratmeter och delas in i sju områden varav CBD (Central Business District) och Övriga innerstaden är störst. Platzer, Vasakronan och Castellum är ledande aktörer med en marknadsandel om vardera cirka 11 procent av kontorsbeståndet i Göteborgsområdet.

Göteborgsmarknaden för industri- och logistiklokaler
Totalt består Göteborgsmarknaden för industri- och logistiklokaler av uppskattningsvis 1,5 miljoner kvadratmeter. Den totala volymen är dock svår att bedöma då en stor andel aldrig når den öppna marknaden. Dessutom är gränsen mellan logistik och industri flytande. Inom logistiklokaler har vi ännu inte samma ledande position. Marknaden för industri- och logistiklokaler är fragmenterad med många aktörer som äger sina egna produktions- och logistikfastigheter. Definitionen av vad som är en industri- och en logistiklokal är också flytande. Några av dee största aktörerna är börsnoterade Castellum och Platzer samt Wallenbergstiftelserna och Autologistikk property.

Projektutveckling
I takt med sjunkande direktavkastningskrav har många fastighetsbolag på senare år valt att fokusera allt mer på projektutveckling. Vi var tidigt ute med att styra om vårt fokus och ligger också långt framme i många av våra projekt.

Nordea är hyresgäster i Gullbergsvass

Största fastighetsägare av kommersiella kontorslokaler i Göteborg 2019

Fastighetsbolag kvm
Platzer 501 999
Vasakronan 377 111
Balder 350 596
Wallenstam 313 019
Castellum 256 546
Skandia 182 500
Lundbergföretagen 175 299
Alecta 153 763
Svenska Mässan 122 185
Bygg-Göta 116 280

SSAB är hyresgäster i Arendal

Största fastighetsägare av kommersiella industri- och logistikfastigheter i Göteborg 2019

Fastighetsbolag kvm
Castellum 373 038
Platzer 328 474
Wallenbergstiftelserna 161 105
Autologistikk property 123 315
Balder 86 353
Coorem 83 431
Bygg-Göta 81 705
Prologis 69 070
Gulleringsbo Egendomar 67 011
Stena 62 968