Samverkan

Vi är idag en aktiv aktör när Göteborg utvecklas. Ofta äger vi flera fastigheter i ett område, vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa attraktiva stadsmiljöer som fungerar över tid. Ska man driva stadsutveckling måste man göra det tillsammans. Därför samverkar vi med kunder, kommuner, leverantörer, arkitekter och göteborgare – ja, till och med våra konkurrenter. För alla som vill utveckla Göteborg är våra vänner.

Plats för Göteborg

Varje år besöker omkring två miljoner människor olika evenemang på arenorna i Göteborg. Under 2016 beslutade kommunstyrelsen om att ersätta Scandinavium, samtidigt som staden vill behålla en tätposition som evenemangsstad. Genom initiativet Plats för Göteborg vill vi tillsammans med elva fastighetsägare, byggherrar och arkitekter utveckla stadens evenemangsområde och ta ett helhetsgrepp kring arenafrågan, bostäder, företag och platser för idrott och evenemang. Initiativet är fortfarande i en tidig fas.

Läs mer om Plats för Göteborg

BID Gamlestaden

Vi äger ett större antal fastigheter i Gamlestaden och känner ett stort ansvar för trygghetsfrågan i stadsdelen. Därför har vi valt att engagera oss i BID Gamlestaden, ett unikt samverkansprojekt mellan åtta förvaltningar, Gamlestadens fastighetsägarförening och bolag inom Göteborgs Stad. Målet är att skapa en levande stadsdel där människor trivs, samt att stärka stadsutvecklingen och det lokala näringslivet i Gamlestaden. BID står för Business Improvement Districts och är en internationellt framgångsrik metod för att få lokala aktörer att samverka.

Besök BID Gamlestaden

Vulkano - Södra Änggården

Vulkano är konsthallen och showroomet som ger försmak till framtidens Södra Änggården. I galleriet ges konstnärer utrymme att skapa och ställa ut. Det går också att hyra för event och upplevelser som riktar sig mot Södra Änggården. Bakom Vulkano står Platzer, Hökerum Bygg, Peab Bostad, Månsson Fastigheter, Bonava och Hem från Skanska, som tillsammans driver utvecklingen av den nya stadsdelen.

Läs mer om Vulkano

Purple Flag i Lilla Bommen

Platzer deltar i ett pilotprojekt för Purple Flag-certifiering av Lilla Bommen, Fredstan och Nordstan. Purple Flag finns idag i ett femtiotal städer runtom i världen. I Lilla Bommen har vi och andra fastighetsägare gått samman för att skapa en trygg och levande stad även under kvällar och nätter. Vi har arbetat aktivt med trygghet och inrättat en arbetsgrupp för att lösa de sociala problemen i området. Dessutom har vi arbetat med ett gemensamt gestaltningsprogram för att på sikt öka genomströmningen i området.

Läs mer om Purple Flag

Mobilitetsgrupp på Lindholmen

Expansiva Lindholmen är idag en attraktiv adress för företag och boende. Ju fler som konkurrerar om stadsrummet, desto viktigare blir det att samverka kring mobiliteten. För att bidra till en välfungerande stadsdel ingår vi i en mobilitetsgrupp bestående av flera fastighetsägare på Lindholmen. Tillsammans för vi en dialog kring allt från hur mobiliteten påverkas av enskilda projekt som Karlastaden till hur vi kan främja färjetrafik och cykling. Det gör också att varje aktör får en bättre utväxling på sina insatser. Vi är även del av ett fastighetsägarnätverk där Lindholmen Science Park är sammankallande.