Hållbarhet

På Platzer vill vi bidra positivt till samhället med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Men framförallt tar vi ansvar för Göteborg genom att utveckla hållbara områden med människan i centrum. Resan går via sund lönsamhet och tillväxt, och inte minst medarbetare som trivs.

Hållbarhetspolicy

Som engagerad samhällsaktör har vi valt att engagera oss i ett par ideella initiativ. Detta ger oss möjlighet att verkligen bidra till samhället och på så sätt göra skillnad.

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling där vi verkar, men också för den påverkan som fastighetsdriften har på den globala miljön.

Kapital och medarbetarnas kompetens är de viktigaste faktorerna i vårt värdeskapande. En stark finansiell ställning möjliggör investeringar i fastigheter med potentiell värdetillväxt.