Lokalanpassning

En hyresgästanpassning går ut på att anpassa en lokal efter en verksamhets behov. Vanligast är att detta sker inför en flytt till nya lokaler, men det kan också utföras i befintliga lokaler om verksamheten växer eller behoven har förändrats.

Målet med en lokalanpassning är att optimera lokalen för verksamheten. Helt enkelt att ge er som hyresgäster de bästa förutsättningarna att lyckas. Vid en anpassning kan ni styra alltifrån lokalens utseende, exempelvis golv- och väggfärg, till teknisk installation så som typ av belysning och dimensionering av luftflöden. Står ni inför en lokalanpassning? Här kan ni hitta svar på de vanligaste frågorna.

Hur mycket kan jag förändra min lokal?

Varje hus och lokal har sina förutsättningar. Dessa hänger ofta samman med de bärande element och installationer som finns i byggnaden. En dialog om möjligheterna i er specifika lokal är därför alltid nödvändig att föra med oss på Platzer.

Måste man alltid utföra en lokalanpassning?

Nej. Om lokalen är i gott skick och ni flyttar in efter en likvärdig verksamhet så behöver det oftast inte utföras några omfattande anpassningar. Vi på Platzer ser alltid till att brandsäkerhet, bygglov, detaljplan, tillgänglighet och luftflöden stämmer överens med den nya verksamheten.

När kan jag få tillträde till min lokal?

Från tecknat avtal så kan det ibland gå väldigt snabbt. Om det inte är något som ska förändras och lokalen står tom kan det vara möjligt att flytta in direkt efter kontraktsskrivning. Ska en anpassning utföras där det behöver sökas nytt bygglov för förändrad användning av lokalerna kan det ta allt ifrån sex månader upp till ett år. Vanligast är att en lokalanpassning tar 2-4 månader från kontraktsskrivning.

Kan Platzer utföra en lokalanpassning i befintliga lokaler?

Ja, det är möjligt, förutsatt att era nya behov fortfarande stämmer överens med lokalens förutsättningar.