Projektutveckling Industri och Logistik

Göteborg är en av Europas snabbast växande städer. Det är också Sveriges logistikhuvudstad. Inte så konstig kanske med tanke på att staden har Nordens största hamn och en framtidssatsande, stark kommun i ryggen. I Göteborg äger vi idag logistik- och industrifastigheter i två områden, Arendal och Torslanda. Båda står nu inför en spännande utveckling. De kommande åren ska vi på Platzer utveckla över 150 000 m2 logistik- och industrianläggningar i närområdet.

Platzer och Bockasjö utvecklar Sörreds Logistikpark

Sörreds Logistikpark ligger i ett mycket attraktivt område i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg, mitt i ett kluster för industriell produktion och global handel med Volvobolagen som draglok. Parterna planerar att bygga skräddarsydda logistikbyggnader och industrianläggningar. Detaljplanen är klar. Grovterrassering beräknas kunna påbörjas efter sommaren 2020 och etappvis byggnation kan därefter påbörjas med start i slutet av 2020.

– Jag är väldigt glad att få komma igång med utvecklingen av vår byggrätt på Sörred 8:12 i Torslanda genom att dra igång Sörreds Logistikpark. Att få göra det tillsammans med Bockasjö, som är ett av Sveriges mest välrenommerade bolag inom affärsutveckling av logistikfastigheter, innebär att vi tar ett snabbspår i vårt industri-/logistiksegment mot att få till en lika aktiv projektutveckling som inom vårt kontorssegment. Precis som i våra andra JV:n med NCC och ByggGöta blir detta samarbete ett naturligt komplement till våra egenutvecklade projekt, säger P-G Persson, vd, Platzer, och ordförande för JV-bolaget Sörreds Logistikpark.

Platzer och Bockasjö bildar JV för att tillsammans utveckla Sörreds Logistikpark