Miljöcertifieringar

Vi har valt att fokusera på fyra miljöcertifieringssystem och ett system som enbart fokuserar på sociala aspekter. Utöver att det finns många certifieringssystem är de svåra att jämföra. ett system som bara täcker en eller ett fåtal områden kan i själva verket vara tuffare än ett som ser mer heltäckande ut. Idag är ca 90% av våra fastigheter inom någon miljöcertifiering.

Vi på Platzer var tidigt ute och började redan för över tio år sedan att miljöcertifiera våra fastigheter. På senare år har det även tillkommit sociala certifieringar som fokuserar på välmående hos de personer som befinner sig i husen. Idag är över 90% av våra fastigheter inom någon miljöcertifiering.

Certifiering av fastigheter innebär en externt validerad kvalitetsstämpel som visar på att fastigheterna har bra prestanda och att vi som bolag har ett systematiskt arbetssätt i förvaltningen. Det uppskattas av såväl hyresgäster som finansmarknad, och ger bland annat möjlighet att använda fastigheterna som säkerhet för grön finansiering.

Platzer är medlem i den ideella föreningen SGBC – Sweden Green Building Council. Föreningen ägs av dess medlemmar och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Vid nyproduktion har vi beslutat att certifiera byggnaderna med något av de etablerade certifieringssystemen BREEAM eller Miljöbyggnad. Här nedan kan ni läsa lite mer om de olika miljöcertifieringarna som våra fastigheter är certifierade gentemot.

För mer detaljerad information hur stor andel av våra fastigheter som är certifierade med respektive certifieringssystem hänvisar vi till vår årsredovisning.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader som baseras på svenska regler och svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad delas upp i tre nivåer: Guld, Silver och Brons.

LEED

LEED Green Building Rating System bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. LEED värderar sina certifieringar utifrån fyra olika nivåer där Certifierad är lägst, och därefter kommer i tur och ordning Silver, Guld och Platinum.

Green Building

Green Building är till för att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder. Kravet är att energianvändningen minskas med 25% jämfört med tidigare, eller med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR).

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de tio områdena luft, ljus, vatten, ljud, material, sinne, kost, rörelse, temperatur och trygghet och gemenskap. Vår fastighet Gårda Vesta var den första WELL-certifierade byggnaden i Göteborg, och den andra i Sverige.

Fitwel

Fitwel är ett internationellt certifieringssystem som syftar till att öka välmående och hälsa för människor i byggnader. Certifieringen använder sig av olika strategier för att öka social hållbarhet och jämställdhet, välbefinnande, fysisk aktivitet och säkerhet samt reducera sjukdom och sjukfrånvaron.