Miljöcertifieringar

Vi har valt att fokusera på fyra miljöcertifieringssystem och ett system som enbart fokuserar på sociala aspekter. Utöver att det finns många certifieringssystem är de svåra att jämföra. ett system som bara täcker en eller ett fåtal områden kan i själva verket vara tuffare än ett som ser mer heltäckande ut. Idag är ca 90% av våra fastigheter inom någon miljöcertifiering.

Vid nyproduktion har vi beslutat att certifiera byggnaderna med något av de etablerade certifieringssystemen LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad. Platzer är medlem i den ideella föreningen SGBC – Sweden Green Building Council. Föreningen ägs av dess medlemmar och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

LEED

LEED Green Building Rating System bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. LEED värderar sina certifieringar utifrån fyra olika nivåer där Certifierad är lägst, och därefter kommer i tur och ordning Silver, Guld och Platinum. Platzer innehar var sin fastighet inom de två sistnämnda nivåerna.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding. Platzer innehar fem fastigheter som har betyget BREEAM Very Good, åtta BREEAM Good och en BREEAM Pass.

Well Building

Well Building är den första byggstandarden som enbart fokuserar på hälsa och välbefinnande för människor. Certifieringen utgår från de sju områdena luft, ljus, vatten, ljud, kost, motion och välbefinnande. Med Gårda Vesta bygger vi Göteborgs första byggnad, och Sveriges andra, som är certifierad enligt Well Building.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader som baseras på svenska regler och svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad delas upp i tre nivåer: Guld, Silver och Brons där Platzer har 14 fastigheter inom certifieringens standard.

EU Green Building

Green Building är till för att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder. Kravet är att energianvändningen minskas med 25% jämfört med tidigare, eller med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR). Platzer har 21 fastigheter inom EU Green Building där vi sänkt energianvändningen mellan 25.1 och 52.7 procent.