Så här minskar vi energiförbrukningen tillsammans

För oss på Platzer är energifrågan en självklar del av vardagen och ständigt i fokus i alla beslut vi tar. Men vi behöver också er hjälp. Hur kan ni bidra till att sänka energiförbrukningen i just era lokaler? Nedan berättar vi mer om hur vi på Platzer jobbar och vi ger tips på hur ni kan vara med och påverka i er egen vardag.

Medarbetare har möte på Gamlestads torg konferens Platzer Fastigheter

Energieffektivisering – en självklar del av vår vardag

Energieffektivisering är en självklar del av den verksamhet vi på Platzer bedriver. Energianvändningen har de senaste tio åren minskat med 30% i jämförbart bestånd till 74,9 kWh/kvm (2023) och energieffektivisering är en ledstjärna för vårt operativa arbete. Varje år genomför vi även tekniska åtgärder för att minska effektuttagen och energianvändningen. Vi arbetar aktivt för att minska energianvändningen i våra fastigheter med det uppsatta målet att år 2025 ska energiprestandan i våra förvaltningsfastigheter inte överstiga 70 kWH/kvm.

Som exempel på aktiviteter som görs kan nämnas byte av gammal teknik till nyare med bättre styrning och med mindre elförbrukning. LED-belysning finns nästan överallt i våra fastigheter och vi har även utrustat många av våra fastigheter med solcellsanläggningar och det planeras för ytterligare anläggningar under 2024.

Genom ett långsiktigt och gediget arbete har vi under de senaste åtta åren minskat vårt effektbehov vad gäller fjärrvärme med 19 %, något som kan ställas mot genomsnittet på 6 % i övriga branschen. Dessutom bygger vi in smarta energilösningar vid nyproduktion och renoveringar. Något som ger en lägre kostnad för våra hyresgäster och minskar effektbelastningen lokalt i Göteborg och därmed de globala utsläppen.

 

Datorer och teknisk utrustning kräver mycket energi – så kan du minska den.
 • Sätt datorer i viloläge och släck skärmar under möten/raster.
 • Stäng av datorer, skärmar och skrivare på nätter och helger.
 • Uppdatera gamla skärmar och teknikutrustning till nya och energisnåla.
 • Har ni servrar på kontoret? Kan de istället finnas som molntjänster?
 • Kan processer i er verksamhet som kräver mycket energi utföras på nätter istället för dagtid, då minskar belastningen på elnätet och elpriset är lägre.​
 • Stäng av el för arbetsplatser utanför ordinarie kontorstid genom larm​​.

Medarbetare vid dator på Platzer Fastigheters kontor

Har något ändrats i er organisation? Glöm inte att meddela oss! Här kan det finnas både energi och pengar att spara

Har era arbetstider förändrats eller har ni kanske stängt på klämdagar? Meddela oss, så kan vi se över drifttiderna på ventilationsaggregaten.​ Eller har ni ändrat antal medarbetare i lokalerna den senaste tiden? Låt oss veta, då kan vi justera värme och luftflöde. Allt vi gör har påverkan på miljö och klimat. Det är därför viktigt att hålla koll på de organisatoriska förändringarna. Bra både för miljön och plånboken.

Ventilation, värme, belysning – här kan vi spara energi.
 • Har ni LED-belysning överallt? Gammal belysningsteknik drar mer energi och har kortare livslängd.
 • Släck belysning i den mån det går.​
 • Undersök belysningstyrningar kopplat till närvaro och/eller larm​.
 • Kör fulla diskmaskiner.​
 • Tänk på att årligen rengöra synliga ventilationsdon​.
 • Se över hur ni köper in er el och vilken typ av elavtal ni har.

Teckna ett grönt hyresavtal med oss!

Ett grönt hyresavtal innebär att du som hyresgäst samarbetar med oss på Platzer för att minska miljöpåverkan från våra lokaler. Det fungerar som ensamverkansmodell för att tillsammans ​lära av varandra och hitta gemensamma mål och incitament för att minska byggnadens ​miljö- och klimatpåverkan.​ I praktiken betyder det att vi tillsammans arbetar för en reducerad energianvändning och förbättrad avfallshantering. Det minskar både ert och vårt klimatavtryck.​ Här kan du läsa mer om detta >>

Tillsammans kan vi göra skillnad!