Projekt – kontor

Ett kontor blir aldrig mer spännande än människorna som befolkar det. För att människor ska trivas krävs att livspusslet såväl som stadspusslet hänger ihop. Därför är restauranger, service, en attraktiv stadsmiljö och möjligheter att ta sig till och från jobbet alla viktiga beståndsdelar för att ett kontor ska bli till en attraktiv och kreativ miljö, där folk vill vara. Vårt mål är att utveckla arbetsplatser som förhöjer människors vardag – kontor för framtida innovationer, välkända landmärken och platser där nya möten äger rum. Som alla bidrar till att göra området, stadsdelen och Göteborg ännu lite bättre.

 

 

Stadsutveckling

Göteborgs stad utvecklas. Och vi är en av dem som får det att hända. På flera håll i staden tar vi ett större grepp om en hel stadsdel. Små beståndsdelar utvecklas till en fungerande, genomtänkt helhet. Vi bygger ut, bygger upp och kompletterar med funktioner och kvaliteter som tidigare saknats i stadsdelen. Det befintliga blir till något bättre. Och i förlängningen bidrar vi till att hela Göteborg faktiskt blir några snäpp bättre.

Om stadsutveckling