Personuppgifter och Cookies

Hur använder vi din information inom lagar och regler för personuppgifter och Cookies? Vi värnar om våra kunders integritet och våra kunders förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på vårt sätt att hantera våra kunders personuppgifter och att de känner sig trygga med att befinna sig på platzer.se. Vi eftersträvar en öppenhet i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. All behandling av personuppgifter som vi gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här hanterar vi dina Personuppgifter

Så här hanterar vi Cookies