Social hållbarhet

Vi är en engagerad samhällsaktör som tar ett långtgående ansvar för utvecklingen av de områden där vi äger fastigheter. Vi vill också bidra till utvecklingen av Göteborg som stad. Genom att äga flera fastigheter i ett område kan vi ta ett större ansvar för områdets utveckling. Vi har valt att engagera oss i Berättarministeriet, Öppet Hus, BID Gamlestaden och Purple Flag. Detta ger oss möjlighet att verkligen bidra och på så sätt göra skillnad, vilket är viktigt för oss.

Gällande mänskliga rättigheter är vårt fokus främst på den interna verksamheten. Det beror på att vår verksamhet är koncentrerad till Göteborgsområdet, och att vi i stort sett enbart arbetar med noga utvalda lokala eller nationella leverantörer. Vår diskriminerings- och jämställdhetspolicy klargör våra högt ställda ambitioner gällande exempelvis likabehandling samt motverkande av kränkande särbehandling och diskriminering. Rutiner för hur vi praktiskt arbetar med dessa frågor ingår i vårt arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001.

En jämställd arbetsplats

Jämställdhet är något vi ständigt arbetar med och prioriterar. För fjärde gången i rad är vi med i den årliga rapport som Allbright, en stiftelse för ett mer jämställt näringsliv, presenterade om jämställdhet hos börsbolagen i Sverige. 2017 låg vi på sjuttonde plats i Allbrights lista över jämställda bolag. Att vi tappade placeringar beror främst på förändringar i ledningsgruppen. Allbright tittar på andel kvinnor i styrelse, ledningsgrupp och i bolaget i stort. Totalt bedömdes 298 bolag varav bara 39 tog sig in på listan.

Vid årets utgång hade vi 69 medarbetare, varav 41 procent var kvinnor och 59 procent var män. I styrelsen var fördelningen 50 procent kvinnor och 50 procent män. I ledningsgruppen var 38 procent kvinnor och 62 procent män.