Social hållbarhet

Att vara ett fastighetsbolag och stadsutvecklare är mer än att bara förvalta och bygga hus. För oss handlar det om att skapa miljöer som förhöjer människors vardag – kontoret där innovationer uppstår, skyskrapan som formar en skyline eller ett resecentrum där nya möten äger rum. Genom utveckling på flera nivåer påverkar vi allt från enskilda byggnader till stadens utveckling i stort.

Fokus på samarbete i våra områden

Platzer är idag en aktiv aktör när Göteborg utvecklas. Ofta äger vi flera fastigheter i ett område, vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa attraktiva stadsmiljöer som fungerar över tid. För där människor trivs, där trivs också bolag. Fler företag och fler människor skapar trivsel och trygghet. Det gör i sin tur att ännu fler söker sig till området. Arbetet med hållbara stadsdelar sker i nära samverkan med hyresgäster och andra aktörer i området. Genom att använda internationellt etablerade samverkansformer kommer vi att få fram data för fortsatt utveckling efter hand.

I blivande Södra Änggården – nuvarande Högsbo industriområde – har vi bland annat skapat en ny mötesplats med fokus på området utveckling.
Vulkano är ett upplevelsegalleri och Showroom.

Läs mer om Vulkano

Genom att vara en jämställd arbetsplats når vi framgång

Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång. Det är medarbetarna som möter våra kunder och som driver projekten framåt. Vi arbetar med långsiktig utveckling, tillsammans brinner vi för att utveckla Göteborg idag och för framtiden. Vi tror att en framgångsfaktor för att utveckla ett samhälle är att spegla det. Därför strävar vi efter att komplettera organisationen med personer med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet.

Vill du utveckla Göteborg med oss?

Berättarministeriet erövrar det skrivna ordet

Sedan fyra år tillbaka är vi huvudsponsor i Göteborg för Stiftelsen Berättarministeriet. De erbjuder skolor i närområdet kostnadsfria, pedagogiska program, så kallade skrivarverkstäder, som på ett lustfyllt sätt ska locka elever att erövra det skrivna ordet. Programmen är förankrade i läroplanen och verkar som ett ämnesövergripande stöd för lärare. Berättarministeriet har sitt ursprung i Stockholm men etablerade sig i östra Göteborg under 2017. Förutom att vi som bolag bidrar med ekonomiskt stöd har våra medarbetare möjlighet att engagera sig som volontärer i verksamheten under arbetstid.

Besök Berättarministeriet

Framgångsfaktorn bakom Gamlestadens utveckling – BID Gamlestaden 

Vi är en drivande part i utvecklingen av Gamlestaden och en del av samverkansprojektet BID Gamlestaden. BID står för Business Improvement Districts och är en metod för att få lokala aktörer att samlas runt ett gemensamt intresse, den lokala stadsdelen. BID Gamlestaden är ett Sverigeunikt samverkansprojekt mellan åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad och den ideella stiftelsen Gamlestadens fastighetsägarförening. Syftet med samarbetet är att främja jämlikhet och hållbarhet i Göteborg samt att stärka stadsutvecklingen och förutsättningar för näringsliv i området. Målet är ett Gamlestaden som är en attraktiv och trygg plats att leva och verka på.

Läs mer om våra samverkansprojekt

Sociala hållbarhetsmål

Våra sociala mål har tagits fram med utgångspunkt i vår vision om att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Stadsutveckling fungerar bäst när man gör det ihop och vi samverkar därför aktivt med andra aktörer i utvalda delområden. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi vet att vi gör ett bättre jobb om vi drar nytta av varandras olikheter och satsar på jämställdhet i hela organisationen och på alla nivåer. Genom att fortsätta stärka företagskulturen och öka trovärdigheten vill vi skapa en av branschens bästa arbetsplatser.

5. Jämställdhet. 
Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken. 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
Tre stående staplar med en stigande kurva överst.

Vi ska aktivt samverka med andra aktörer inom utvalda delområden.

11

Måluppfyllelse

I våra tio utvalda delområden deltar vi aktivt i samverkansprojekt i alla tio av dem.

Historisk måluppfyllelse

10
8
6
4
2
st
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vi är aktiva i samverkansprojekt i alla våra tio utvalda delområden. Exempel på dessa är BID Gamlestaden, Purple Flag i centrala Göteborg samt gemensam utveckling av Gamlestaden, Almedal och Södra Änggården

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Ledningsgrupp.

5 8

Måluppfyllelse

Fördelningen inom ledningsgruppen var 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi tror att en heterogen grupp medarbetare ger ett bättre resultat. Vår ledningsgrupp består av tre kvinnor och fyra män vilket innebär att vi når vårt mål om en fördelning mellan 40-60 procent.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Chefer.

5 8

Måluppfyllelse

Vi arbetar aktivt för att ha en jämn könsfördelning på alla nivåer. I vår chefsgrupp är det idag 44 procent kvinnor och 56 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi satsar på jämställdhet i hela organisationen. Bland samtliga chefer utanför högsta ledningsgruppen är andelen kvinnor 44 procent

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Medarbetare.

5 8

Måluppfyllelse

Bland medarbetare (ej chefer/ledningsgrupp) är 47 procent kvinnor.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2016
2019
2021
2022
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi lever upp till en jämn könsfördelning bland våra medarbetare men vi fortsätter sträva efter än mer blandade arbetsgrupper.

Vi ska bidra till kompetensförsörjning i branschen genom att erbjuda praktikplatser, examensarbete och sommarjobb.

8

Måluppfyllelse

Vi ska bidra till kompetensförsörjning i branschen genom att erbjuda praktikplatser, examensarbete och sommarjobb till minst 10 studerande per år.

Historisk måluppfyllelse

15
10
5
0
Antal
2018
2019*
2020
2021
2022

Kommentar

Vi erbjöd praktikplatser, examensarbete och sommarjobb till totalt 17 studerande på högskole- och gymnasial nivå under 2021.

*Mätetalet infördes 2019

Vi ska vara en av branschens bästa arbetsplatser (förtroendeindex >90 % enligt Great Place to Work).

5 8 11

Måluppfyllelse

Genomsnittligt värde i förtroendeindex i medarbetarmätningen var 79 procent (mäts enligt Great Place to Work).

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vi har ett långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa engagemang hos våra medarbetare. I medarbetarmätningen Great Place To Work fick vi ett förtroendeindex på 79.