Energi / Koldioxidneutral

Energianvändning

Elanvändning, uppvärmning och nedkylning gör fastigheter till en av de största utsläppskällorna av koldioxid. I samtliga energiupphandlingar väljer vi om möjligt leverantörer som erbjuder Bra Miljöval. Detta är ett önskemål som glädjande nog också blir allt vanligare bland bolagets kunder. Flera av våra hyresgäster har skrivit in detta som ett krav i hyreskontrakten. Platzers långsiktiga mål är att varje år minska energianvändningen med 2 procent.

2019 minskade vi energianvändningen med nästan 10 procent (9.7) . Dessutom visade Göteborg Energi att vi var bäst i branschen på att minska vår värmeeffekt.

Energianvändning, MWh

 2019

 2018

 2017

2016

 2015

 2014

Fjärrvärme

40 777

44 894

40 439

 24 985

 17 993

 17 301

El

42 219

47 234

48 797

 18 222

 17 554

 19 509

Fjärrkyla

3 245

  3 735

  2 538

3 395

 2 519

 3 084

Summa

86 241

95 862

 91 774

 46 602

 38 066

 39 858

Summa kWh per kvm Atemp*

98,3

105,2

104,4

 93,1

 100,4

 109,7

*Atemp = uppvärmd area.

Koldioxidutsläpp

Vi arbetar ständigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Platzers verksamhet är sedan 2011 koldioxidneutralt, vilket betyder att koldioxidutsläpp kompenseras med utsläppsrätter. Platzers långsiktiga mål till och med 2019 var att CO2-utsläppen inte ska överstiga 1,0 kg per kvm. Vi har legat på målet 1,0 kg/kvm LOA i tre år. Därför skärper vi nu målet till 0,5 kg/kvm LOA från och med 2020.

Koldioxidutsläpp,ton

 2019

 2018

2017

 2016

 2015

 2014

 Fjärrvärme

316

408

362

339

283

 228

 El

80

135

144

0

9

 84

 Fjärrkyla

0

4

3

3

88

107

 Köldmedia

382

372

420

212

392

660

 Persontransporter

17

47

24

23

25

 24

 Summa

795

966

953

577

797

1103

 Summa kg per kvm

1,0

1,1

1,0

 1,2

1,7

2,7