Energi / Koldioxidneutral

Elanvändning, uppvärmning och nedkylning gör fastigheter till en av de största utsläppskällorna av koldioxid. I samtliga energiupphandlingar väljer vi om möjligt leverantörer som erbjuder Bra Miljöval. Detta är ett önskemål som glädjande nog också blir allt vanligare bland bolagets kunder. Flera av våra hyresgäster har skrivit in detta som ett krav i hyreskontrakten.

Platzers långsiktiga mål är att varje år minska energianvändningen med 2 procent.

Totalt minskades energianvändningen 2017 i jämförbart bestånd med 5,9 procent. På grund av en generellt högre energianvändning i det stora fastighetsbestånd i Arendal och Torslanda som vi förvärvade i slutet av 2016 så försämras den specifika energianvändningen per kvadratmeter.

Energianvändning, MWh

 2017

2016

 2015

 2014

 2013

Fjärrvärme

40 439

 24 985

 17 993

 17 301

 19 262

El

48 797

 18 222

 17 554

 19 509

 17 531

Fjärrkyla

2 538

 3 395

 2 519

 3 048

 2 575

Summa

 91 774

 46 602

 38 066

 39 858

 39 368

Summa kWh per kvm Atemp*

104,4

 93,1

 100,4

 109,7

113,6

*Atemp = uppvärmd area.

Vi arbetar ständigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Platzers verksamhet är sedan 2011 koldioxidneutralt, vilket betyder att koldioxidutsläpp kompenseras med utsläppsrätter.

Platzers långsiktiga mål är att CO2-utsläppen inte ska överstiga 1,0 kg per kvm.

2017 så nådde vi för första gången det långsiktiga målet.

Koldioxidutsläpp,ton

2017

 2016

 2015

 2014

 2013

 Fjärrvärme

362

339

283

 228

 165

 El

144

0

9

 84

 99

 Fjärrkyla

3

3

88

107

 88

 Köldmedia

420

212

392

660

 75

 Persontransporter

24

23

25

 24

 13

 Summa

953

577

797

1103

 440

 Summa kg per kvm

1,0

 1,2

1,7

2,7

 1,2