Grönt hyresavtal

Vi på Platzer tycker att det är viktigt att ta ansvar för vår miljö. Eftersom fastigheter står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning vill vi självklart arbeta för att minska den siffran. Ett sätt att göra detta är att teckna gröna hyresavtal med våra hyresgäster.

Ett grönt hyresavtal innebär att ni som hyresgäster samarbetar med oss på Platzer för att minska miljöpåverkan från våra lokaler. I praktiken betyder det att ni tillsammans med er förvaltare exempelvis arbetar för en reducerad energianvändning och förbättrad avfallshantering. Det kan också handla om att välja resurssnåla alternativ vid inköp och ombyggnader.

Ett grönt hyresavtal är inte bara en investering i miljön. Genom att arbeta tillsammans med oss för en minskad energianvändning bidrar det också till minskade kostnader och ökad lönsamhet för er som hyresgäster. Dessutom stärker det både ert varumärke och er konkurrenskraft på en allt mer medveten marknad.

Vill du skriva ett grönt hyresavtal med oss? Ta kontakt med din förvaltare.