Vi är med och utvecklar Göteborg!

På flera platser i staden tar vi ett större grepp om en hel stadsdel. Vi utvecklar de små beståndsdelarna till en helhet. Bygger ut, bygger upp och kompletterar med funktioner och kvaliteter som stadsdelen saknat. Vi utvecklar det befintliga till något bättre. Och i förlängningen bidrar vi till att hela Göteborg blir ännu lite bättre.

En hållbar stadsutveckling förutsätter en samverkan mellan tre viktiga aktörer: individen, samhället och marknaden. Som marknadsaktör inom fastighetsbranschen i Göteborg behöver vi förstå och interagera med både individen, samhället, våra kunder och kollegor i branschen. Genom att förstå varandra och varandras drivkrafter utvecklar vi Göteborg på ett hållbart sätt

Vi arbetar just nu aktivt med stadsutveckling i bland annat norra Högsbo industriområde där vi bygger den levande stadsdelen Södra Änggården, i Gamlestaden utvecklar vi det historiska fabriksområdet till en spännande visionär smältdegel och på Backaplan är vi en av aktörerna som utvecklar det nuvarande handelsområdet till modern blandstad.

 

Stadsutveckling – allting börjar med en idé

Allt vårt utvecklingsarbete tar avstamp i ett kundbehov. Ju bättre vi på Platzer förstår våra kunder, desto bättre fastigheter, butiker, kontorsmiljöer kan vi skapa. Grunden för allt utvecklingsarbete är att hitta rätt idéer och kundbehov och förverkliga idéerna genom både kreativt och systematiskt arbete. Vi skall via våra fastigheter och projekt stötta och utveckla våra kunders verksamhet.

Vi arbetar med utveckling på flera nivåer. Allt från förädling av befintligt bestånd, via utveckling av nya fastigheter, till utveckling av hela områden, där vi ofta är en drivande aktör.