Nyhet

Brandsäkerhet i nya och höga hus - Räddningstjänsten övar på Gamlestads torg

Göteborg växer på höjden. Platzer äger idag Gamlestads torg på 16 våningar och håller på att färdigställa två höghus i Gårda, Kineum och Gårda Vesta, med 27 respektive 25 våningar.  Nybyggda och höga hus, med sina avancerade interna system, påverkar också Räddningstjänstens arbete. Under tre veckor befann sig över 200 brandmän på Gamlestads torg, i Platzers kontorshus på 16 våningar, för att öva på ett scenario med en brand i ett högt och nybyggt hus.
–  Det är viktigt både för Göteborg och våra hyresgäster att Räddningstjänsten får en möjlighet att öva när nya typer av hus byggs i staden, säger Rim Budas, Kommersiell förvaltare på Platzer.  

Vid 24 olika tillfällen testade Räddningstjänsten Storgöteborg alla sina 48 heltidsstyrkor i ämnet som kallas för ”Höga byggnader – insats vid brand”. Det var första gången någonsin så här omfattande övningar gjordes.

– Det är viktigt att vi får göra den här typen av övningar nu när Göteborg är i uppstarten av flera nya och höga hus med avancerade interna system. Vi behöver säkerställa att vi har en organisation som fungerar vid bränder i nya och höga byggnader med helt andra utmaningar, förklarar insatsledare Karl-Fredrik Lindahl.

Gamlestads torg, Platzers 16 våningar höga kontorshus i Gamlestaden som stod klart 2018.
Mikael Ehn, som är utryckande befäl och brandman är under dessa veckor en av tre övningsledare och han tar emot styrkorna som anländer och går igenom alla förutsättningar. Idag är det 14:e övningstillfället och det är Lundby och Lindome som är på plats.
Rim Budas som är kommersiell förvaltare på Platzer följer dagens övningar. Han berättar att Platzer sa ja till övningen eftersom att det är viktigt för både Göteborg och för våra hyresgäster att Räddningstjänsten får en möjlighet att öva när nya typer av hus byggs i staden.

En likriktning i förbundet

Mikael Ehn, som är utryckande befäl och brandman är under dessa veckor en av tre övningsledare och tar emot styrkorna som anländer och går igenom alla förutsättningar. Idag är det 14:e övningstillfället och styrkorna från Lundby och Lindome är på plats. Syftet är att öva de interna riktlinjerna så att det blir en likriktning i förbundet. Tanken är att titta lite extra på de särskilda risker som finns när det gäller höga byggnader och hur det fungerar med det byggnadstekniska brandskyddet som är inbyggt i byggnaden.

Mikael berättar att de under hösten kontaktat ett antal olika fastighetsägare i Göteborg för att kunna samla alla sina utryckande styrkor och få möjligheten att öva på det de lärt sig teoretiskt kring nybyggda och höga byggnader.

– Vi är fantastiskt nöjda på Räddningstjänsten för att vi får vara här på Gamlestads torg och öva under så lång tid och att verksamheterna tillåter det, säger Mikael Ehn.

 

Ett avancerat internt system

Rim Budas, Kommersiell förvaltare på Platzer, berättar att Platzer sa ja till övningen eftersom att det  är viktigt för både Göteborg och för våra hyresgäster att Räddningstjänsten får en möjlighet att öva när nya typer av hus byggs i staden.

– Gamlestads torg är nybyggt och har ett internt mycket avancerat system vilket är en trygghet i sig, men det är även viktigt att räddningstjänsten är bekant med fastigheten och med systemet som vi har. Övningarna har också varit uppskattade av våra hyresgäster. Nu kan de känna en trygghet i att Räddningstjänsten känner till fastigheten vid en eventuell brand. Det gör att den här typen av övningar är otroligt värdefulla, säger Rim Budas, Kommersiell förvaltare på Platzer.

Fredrik Pettersson, teknisk förvaltare på Platzer, menar att det ställer höga krav på förvaltningen när fastighetens tekniska system är omfattande med avancerade styrningar. Utrustningen för brand och sprinkler och dess funktioner testas kontinuerligt för att upprätthålla ett gott brandskydd. Inför brandövningarna har Fredrik gjort tillfälliga programmeringar i systemen för att passa ihop med Räddningstjänstens övningsscenario, samt minimera påverkan på verksamheterna i husen vid varje övningstillfälle.

Nicklas Malmberg, Brandman Mölndal och övningsledare tillsammans med Mikael, förklarar övningen. Ett automatiskt brandlarm löser ut på våning 10, på plats kan teamet utifrån en automatlarmtablå se på vilket våningsplan det brinner. Därefter förväntas teamet följa den interna riktlinjen, dvs att de ska åka upp till våningen under själva branden och på plats bygga upp en organisation där den ena styrkan tar hand om branden och den andra styrkan tar våningen över och trapphuset.

– Det har varit jättebra att få öva ett helt scenario med en brand i en hög byggnad som vi inte når med vår stegbil. Vår stege är nog 30 meter och det innebär att vi når ungefär 7-8 våningar, säger Nicklas.

Brandhissar är speciellt för höga och nybyggda hus och bara det är värdefullt att få testa.
Nicklas Malmberg, Brandman Mölndal, är övningsledare och ser till så att brandmännen följer de interna riktlinjerna.
- Normalt sett använder vi vattenslangar och vatten från våra bilar, men här har byggnaden eget vatten och en tank på 90 kubik. Det motsvarar 9-10 tankbilar, berättar Nicklas Malmberg, brandman och övningsledare.

Ett levande dokument

Övningsledare Nicklas berättar att det har varit otroligt lärorikt att få testa fastighetens avancerade system eftersom det är tänkt att hjälpa och underlätta deras jobb. Normalt sett använder Räddningstjänsten vattenslangar och vatten från sina bilar, men Gamlestads torg har eget vatten och en tank på 90 kubik. Det motsvarar 9–10 tankbilar. Traditionellt sett när det brinner brukar det gå att öppna fönstren för att kunna trycka på med en fläkt. Här går fönstren inte att öppna, istället ska det interna ventilationssystemet ta hand om brandröken.

– Bara att få testa en brandhiss har varit nyttigt och inte heller något vi är vana vid men såklart kommer mer och mer nu i takt med alla höga byggnader. Det har varit väldigt intressant att se hur de olika styrkorna jobbar och vi är väldigt nöjda. Det här kommer vara ett levande dokument där vi tar till oss lärdomarna för att kunna utveckla våra interna riktlinjer vidare, säger Nicklas.

Rim Budas, Kommersiell förvaltare på Platzer pratar igenom dagens övningar med övningsledarna. – Det här kommer vara ett levande dokument där vi tar till oss lärdomarna för att kunna utveckla våra interna riktlinjer vidare, säger Nicklas Malmberg

Gamlestads torg

Som stadsdelens mest nyskapande byggnad rymmer Gamlestads torg arbetsplatser för 1 100 personer samt service, kultur och ett resecentrum som besöks av 20 000 resenärer varje dygn. Projektet stod klart under sommaren 2018 och är startskottet för den omfattande stadsdelsutveckling som under de närmaste åren kommer att pågå i Gamlestaden.

Läs mer om Gamlestads torg här >>