Ekologisk Hållbarhet, Social Hållbarhet

Platzer deltar i hållbar mobilitetssatsning tillsammans med Västsveriges största företag

Tillsammans med 14 av Västra Götalands största företag deltar Platzer i en satsning för hållbar mobilitet. Projektet heter En ren vana och går ut på att få fler av företagets anställda att ta sig till och från jobbet genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Bakom satsningen står också Västsvenska Handelskammaren, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
– Som en av Göteborgs största samhällsutvecklare vill vi på Platzer vara med och bygga en trivsam och hållbar stad.  En del i det är att bidra till hållbar mobilitet, säger Karin Pull, hr-chef på Platzer.

En ren vana är behovs- och situationsanpassad och utgår ifrån varje företag. Under projektet kommer de medverkande företagen få möjlighet att göra en resvaneundersökning, analyser, stöttning och rådgivning. En ren vana kommer även att fungera som ett nätverk för att utbyta erfarenheter i. Alla medverkande företag sätter egna mål och handlingsplaner.

I projektet deltar förutom Platzer, AB Volvo, Essity, SKF, AstraZeneca, Saab, AFRY (ÅF), Nordea, NCC, SEB, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, RUAG Space, Skanska och Handelsbanken.

En ren vana och går ut på att få fler av företagets anställda att ta sig till och från jobbet genom att gå, cykla eller åka kollektivt.

På Platzer har mobilitet och hållbart resande varit på agendan under flera år. Vi vet att det är en av nyckelfrågorna i utvecklingen av Göteborg. Det är också något som har gett effekt på hur vi ställer oss till hållbara färdmedel internt förklarar Karin Pull.

-Under de senaste åren har vi utrett hur vi ska lösa mobiliteten internt, vi har bland annat gått ifrån att erbjuda förmånsbilar och satsar på delningstjänster inom mobilitet som innefattar såväl elbilar som el-cyklar och andra färdmedel, säger Karin Pull.

Förutom satsningar internt försöker vi också uppmuntra våra hyresgäster att resa mer hållbart genom att exempelvis erbjuda cykelservice inför cykelsäsongen. Dessutom arbetar vi för att det ska finnas hållbara kommunikationer och resealternativ i de områden som vi förvaltar och utvecklar. I Gårda ska vi exempelvis tillsammans med andra aktörer finansiera en stadsbuss för att minska bilberoendet i stadsdelen.