Projektkollen

Detaljplanen för Södra Änggården redo att gå upp i kommunfullmäktige

Efter ett positivt beslut i byggnadsnämnden är detaljplanen för Södra Änggården redo att gå upp i kommunfullmäktige för antagande.
– Vi är stolta över att vi har en detaljplan där befintliga verksamheter kan samexistera med den kommande stadsdelen,
säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft kan byggnationen av cirka 1900 bostäder, två parker och en skola påbörjas under 2020.

Fredagen den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att tillstyrka den detaljplan som gäller för utvecklingen vid Olof-Asklunds Gata, eller Högsbo industriområde, som ska omvandlas till Södra Änggården. Det är den första detaljplanen för utvecklingen av området som har fått godkänt, och innebär att det kan byggas cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, två parker samt en skola.

Beslutet i byggnadsnämnden är ett positivt framsteg för utvecklingen av Högsbo industriområde. Planen fick för cirka två år sedan ta ett omtag då en exploatör valde att stå utanför planarbetet. Tillstyrkandet innebär att detaljplanen nu kan gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Förutsatt att beslutet inte överklagas vinner det laga kraft och byggnationen av bostäder, skolor och parker kan påbörjas under 2020.

Industri och stadsliv kan samexistera

Den nya detaljplanen för Högsbo industriområde har varit omdiskuterad. Till och med i tv:ns morgonsoffor har doftfrågan i Södra Änggården tagits upp. Men både doft- och bullerfrågan är något som detaljplanen har tagit hänsyn till, förklarar Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer och ansvarig för utvecklingen av Södra Änggården.

Bullerplank och flytt av bostäder längre ifrån bullerkällan innebär att bullret hanteras enligt det riktlinjer som finns idag. Doften i området har i planarbetet bedömts som ofarlig och acceptabel.  I det fall där doft från en verksamhet har bedömts som störande står stadsutvecklarna bakom Södra Änggården för de kostnader som doftreducerande åtgärder innebär.

-En förutsättning i planarbetet har varit att säkerställa att verksamheter som är etablerade i området idag ska kunna vara kvar. Vi är stolta över att vi har en detaljplan som lyckas med detta och att befintliga verksamheter kommer att kunna samexistera med bostäderna, skolorna och parkerna. Tillsammans kommer de bilda en levande blandstad vid Änggårdsbergets fot perfekt för den skogstokiga stadsmänniskan, säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer.

Variation är viktigt för stadskänslan. I Södra Änggården finns det alltid något nytt att upptäckta. Husen byggs i olika stil och höjd och bjuder dessutom på oväntade detaljer.
”Ett skönare stadsliv” är nyckelorden när vi utvecklar Södra Änggården. Det ska vara liv på gatorna och nära till olika sorters service. Naturen är redan på plats.
Viktig detaljplan för Göteborg

Byggnationen av Södra Änggården är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Högsbo och södra Göteborg. Med nästan 2000 bostäder är det en av de största detaljplanerna i BoStad2021. Målet är en klassisk kvartersstad, med närhet till såväl skog och natur som puls och stadsliv. Under 2019 tecknade Platzer även ett hyresavtal för områdets skola (F-9) med Internationella Engelska Skolan (IES). Skolan kommer att ha plats för ca 700–900 elever och planeras inom etapp ett i utvecklingen av Södra Änggården.

Utveckling på fler platser

Samtidigt arbetar Göteborgs stad långsiktigt på andra platser för att förlänga centrum söderut genom att förtäta och utveckla. Ett exempel på detta är Dag Hammarskjöldsleden som ska omvandlas från trafikled till en boulevard med bostäder, kontor och kommersiella lokaler på båda sidor.

Under juni 2019 lades en ny pusselbit i utvecklingen av Södra Änggården då vi tecknade hyresavtal med Internationella Engelska skolan (IES) som är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige.