Lilla Bommen certifieras enligt Purple Flag för sitt trygghetsarbete

Människor promenerar utomhus vid Lilla Bommen 3

Lilla Bommen, tillsammans med Fredstan och Nordstan, har nu blivit certifierade enligt Purple Flag-modellen vilken syftar till att skapa en trygg och levande stad även under kvälls- och nattetid. Certifieringen innebär att det finns en fungerande samverkan som arbetar med en gemensam process och målbild för att staden ska bli tryggare, säkrare och trivsammare. Arbetet har pågått under hela 2018.

– Det har varit ett intensivt och krävande arbete, men som lett fram till att aktörerna nu delar en gemensam grund för vilka brister platserna har men också vilka styrkor man kan förstärka, säger Rikard Ljunggren, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Göteborg, som hållit ihop arbetet i de tre områdena.

Fyra megatrender och hur de påverkar Göteborg

Globala megatrender är långsiktiga rörelser som förändrar samhället i grunden. Göteborg är med sin omfattande utrikeshandel och sina stora exportföretag exponerat för vad som händer i omvärlden och internationella trender. Genom tekniskt ledarskap inom viktiga framtidsindustrier påverkas vi inte bara av vad som händer – vi är i högsta grad med och bidrar till flera av dessa mäktiga trender.

 

Vi har fått pris för Bästa årsredovisning 2017

För andra året i rad vinner Platzer pris för bästa årsredovisning bland bolag noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan under 2017. Denna gång för årsredovisning 2017.

Årets börsbolag är Sveriges äldsta och mest omfattande tävling inom området för finansiell kommunikation, som arrangeras av Kanton tillsammans med Aktiespararna.

Prisutdelningen ägde rum den 19 september 2018 i Stockholm och på plats för att ta emot priset var vår controllerchef Marie Sandahl tillsammans med vår kommunikations- och marknadschef, Kristina Arelis.

Motiveringen från Kanton löd: ”Platzers årsredovisning målar en heltäckande och lättnavigerad bild över bolagets verksamhet. Med tydlighet och transparens förklarar rapporten hur och var bolagets affär är uppbyggd och varför den fungerar så väl”.

(Kanton är en av Sveriges ledande rådgivare inom investerarrelation)

Platzer har ett nytt digitalt hem

I juni lanserades Platzers nya hemsida och vi fick ett nytt modernt ansikte mot våra hyresgäster, lokalsökare och investerare. Samma funktioner för felanmälan finns kvar, kontaktpersonerna finns kvar och vi prioriterar i vanlig ordning vårt älskade Göteborg som arbetsområde. Det som är nytt är istället vårt grafiska manér och mer anpassade hyresgästsidor.

Har du idéer på hur vi kan utveckla vårt digitala hem? Kontakta oss och ge oss din feedback!