Nyhet

Fyra megatrender och hur de påverkar Göteborg

Globala megatrender är långsiktiga rörelser som förändrar samhället i grunden. Göteborg är med sin omfattande utrikeshandel och sina stora exportföretag exponerat för vad som händer i omvärlden och internationella trender. Genom tekniskt ledarskap inom viktiga framtidsindustrier påverkas vi inte bara av vad som händer – vi är i högsta grad med och bidrar till flera av dessa mäktiga trender.

 

Globalisering

Globaliseringen innebär att världen blir mindre och att vi alla knyts närmare varandra. Vi reser mer, vi köper varor och tjänster från hela världen och vi flyttar mellan länder. Allt fler arbetar i företag med utländska ägare. Under senare år har Sverige dessutom tagit emot ett stort antal människor som både kommit som flyktingar och som invandrat av andra skäl. Göteborg är en ledande handels- och industristad. Här finns Skandinaviens största hamn, världsledande exportföretag och här görs stora utländska direktinvesteringar. Under 2017 beslutade till exempel kinesiska Geely att förlägga sitt utvecklingscenter med plats för 3 500 anställda till Lindholmen.

 

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen accelererar och nya möjligheter öppnas ständigt inom nya områden. Digitaliseringen förändrar inte bara vårt sätt att umgås, handla och roa oss. Tillsammans med automatiseringen kommer den även att rita om våra städer och vårt sätt att transportera oss. Samtidigt möjliggör materialutvecklingen bland annat kraftfullare batterier och lättare produkter. Inom biotekniken hittas hela tiden nya botemedel mot sjuk­domar som tidigare varit dödliga.

I Göteborgsområdet finns mycket spetskompetens. Här finns världsledande forskning på både Chalmers och Göteborgs universitet. I Mölndal finns ett av AstraZenecas globala utvecklingscenter. Vår fordonsindustri driver utvecklingen inom bland annat trafiksäkerhet. Göteborg är också ett av världens ledande centrum för utvecklingen av automatiserade transportsystem. Under våren 2018 planeras de första större testerna med självkörande bilar i stadsmiljö. Under 2017 skrev Volvo Cars avtal med Uber om att inom bara några år leverera uppemot 24 000 självkörande personbilar.

 

 

Urbanisering

Överallt i världen flyttar människor från landsbygd till städer. Sverige är sedan länge ett av världens mest urbaniserade länder och de flesta av oss bor i tätorter. Just nu pågår vad som kallats urbaniseringens andra fas, när människor flyttar från mindre orter till större städer. I takt med att de stora megastäderna fått växtvärk är det städer av Göteborgs storlek som växer snabbast. Göteborgsregionen tillhör de snabbast växande regionerna i Sverige. I början av 2017 nådde Göteborgsregionen en miljon invånare enligt SCB. Fram till 2035 ska Göteborg växa med 135 000 invånare, motsvarande ett Jönköping. Till dess ska det byggas 80 000 nya bostäder och 100 000 nya arbetsplatser.

 

 

Värderingsförändringar

Utifrån ett värderingsperspektiv fortsätter individualistiska värderingar att vinna över kollektivistiska uppfattningar. Vetenskapliga framsteg minskade först religionens inflytande över våra livsval. Ekonomisk utveckling och offentlig välfärd har gjort oss mindre beroende av familj och släktingar. Under senare år har digitalisering och globalisering möjliggjort ännu fler individuella val. Den täta och moderna staden svarar på många sätt upp mot dessa värderingsförändringar. Här finns kommunikationer, kulturliv, smakupplevelser och tillgång till statusprodukter. I staden finns också en tidig marknad för ekologiska och miljösmarta lösningar och produkter. Sverige är, enligt World Valves Survey, ett av de länder i världen där denna värderingsförändring har gått längst. Här finns också de ekonomiska förutsättningarna. Göteborg lever upp till höga krav på storstadsliv och upplevelser oavsett vem du är och vilka behov du har. I Göteborg finns bland annat sex restauranger med en stjärna i Guide Michelin, Göteborgs­Operan med ett av Europas bästa danskompanier och Liseberg, norra Europas största nöjespark.