Medicinareberget

Medicinareberget är höjden ovanför Sahlgrenska sjukhuset, och en central plats i det västsvenska Life Science klustret. Här samlas kompentens från akademin, vården och näringslivet som alla arbetar för att förbättra människors hälsa och livskvalitet.

 

Torslanda

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter.

Mölnlycke

När Göteborg växer är riktningen mot Landvetter både naturlig och strategisk. Mölnlycke, i början på den företagstäta korridoren mellan Sveriges kuster, är en”perfect match” för företag inom produktion eller logistik. Speciellt när verksamheten har internationell prägel. Så att Mölnlycke är ett snabbväxande område, är inte det minsta märkligt.

Lindholmen

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek och i den utvecklingen är Lindholmens roll central. Här hittar man hittar man Lindholmens Sience Park som är ett kunskapskluster för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt, med fokus på morgondagens mobilitet. Detta har gjort att området har blivit ett kunskapskluster för innovativa teknikföretag, forskare och studenter.