Torslanda

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter. I området har vi på Platzer flera pågående projekt inom vårt affärsområde industri och logistik. Här utvecklar vi Sörred Logistikpark tillsammans med Bockasjö, och på Syrhåla 3:1 bygger vi bland annat för logistikföretaget Ntex.

Innovation, logistik och produktion – det är Torslanda

Torslanda står just nu inför ett spännande utvecklingssprång. I början av 2022 meddelande företagen Northvolt och Volvo Cars att de väljer området som plats för sin nya batterifabrik något som innebär cirka 3 000 nya arbetstillfällen i regionen.

I nära anslutning till det kommande batterifabriken ligger Platzers projektfastigheter. Tillsammans med Bocksjö (numera Catena) utvecklar vi Sörred Logistikpark som består av totalt 135 000 kvm LOA. Förutom Logistikparken utvecklar vi även fastigheterna Syrhåla 3:1 och Sörred 2:3 i egen regi. Torslanda fortsätter därmed att inneha platsen som Sveriges främsta logistikläge med plats för världsledande innovation inom hållbar mobilitet.

Logistikens hjärta på mer än ett sätt

Tillsammans med Bockasjö utvecklar vi Sörred Logistikpark. Här kan vi totalt bygga 130 000 kvm LOA attraktiva logistikfastigheter i hjärtat av logistiksverige. I Sörred Logistikpark finns partnerskap i vårt DNA. Från projektering till förvaltning. Vi är med er hela vägen.

Läs mer om Sörred Logistikpark

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om  Torslanda och våra projektmöjligheter i området? Välkommen att kontakta oss!

Affärsområdeschef industri/logistik
Henrik Axelsson
Telefon: 031-63 03 19
Områdeschef
Joakim Lindberg
Telefon: 031-62 53 17