Torslanda - navet i Västsveriges framgångshjul

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter.

Innovation, logistik och produktion – det är Torslanda

Torslanda har alla förutsättningar att bli Sveriges bästa logistikcenter. Här finns närheten till Skandinaviens största hamn, järnvägsspår och närheten till de stora motorlederna. Infrastrukturen är helt enkelt oöverträffad.

Men det finns mer som talar för Torslanda. Grannområdet Arendals lager- och logistikstruktur kompletterar Torslanda. Här finns byggnader med takhöjder på 30 meter, ursprungligen byggda för varvsindustrins behov, kan idag ge helt unika möjligheter för industriproduktion. En bit bort ligger Lindholmen Science Park, där IT-bolag, konsulter, utvecklingsbolag och akademi har ett tätt samarbete och drar nytta av varandras styrkor.

Vem ska söka sig hit? Den som söker ett område med hög koncentration industriell kompetens inom innovation och produktion, måste helt enkelt titta närmare på Torslanda, Arendal och Lindholmen.

Nu blåser framtidens vindar i Torslanda

Hela området har öppnats och blivit enormt attraktivt. Många olika typer av hyresgäster vill vara här. Idag byggs det logistikanläggningar, lager och kontor på marker som tidigare var bortglömda grusplättar och baksidor. Här skapas förutsättningarna för nya företagsberättelser i Sveriges bästa logistikområde.

Vår ambition med Torslanda

Den näst största fastighetsaffären i Göteborgs historia gjorde vi på Platzer 2016, när vi köpte mark och fastigheter i Torslanda av Volvos fastighetsbolag. Det gav oss 338 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och en markareal på 3,6 miljoner kvadratmeter. Med affären kom också möjligheterna att utveckla Torslanda och skapa Göteborgs största logistikcenter för produktion och industri.

På flera platser i Torslanda planerar vi för intressanta och framtida byggnation av kontor, lager- och logistikbyggnader. Våra fastigheter i Arendal och Lindholmen ger oss möjlighet att förtäta områdena för att skapa framtidens logistikcenter.

Affärsområdeschef industri/logistik
Johan Franzén
Telefon: 031-63 03 18
Områdeschef
Joakim Lindberg
Telefon: 031-62 53 17
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Torslanda

Visa lokaler

Fastigheter i området

NYPRODUKTION INDUSTRI/LOGISTIK

Letar du lokal i området?

Kontakta oss