Medicinareberget

Medicinareberget är höjden ovanför Sahlgrenska sjukhuset, och en central plats i det västsvenska Life Science klustret. Här samlas kompentens från akademin, vården och näringslivet som alla arbetar för att förbättra människors hälsa och livskvalitet.

Inom de närmaste åren kommer området utvecklas i en ännu tydliga riktning. Den planerade utvecklingen av Sahlgrenska Life innebär att Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Medicinareberget, via flera nya byggnader som länkas ihop över den befintliga gatan.

Visionen är att Medicinareberget ska bli Europas mest attraktiva medicinska och biovetenskapliga miljö där utbildning, forskning, sjukvård och näringsliv finns samlade på ett område.

Medicinareberget:

Medicinareberget är ett viktigt nav inom Life Science. Här samlas företag, forskare, studenter med nära koppling till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Platzer innehar fastigheterna Biotech center, Odontologen och Hälsovetarbacken.

Områdeschef
Björn Larsson
Telefon: 031-63 12 34
Affärsområdeschef
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39