Nyhet

Här byggs Göteborgs modernaste skola

2024 står den första nya byggnaden klar i Södra Änggården då den nya skolan IES Södra Änggården står redo att välkomna elever till höstterminen.

Förra veckan samlades representanter från Platzer och Internationella Engelska Skolan för att ta ett symboliskt gemensamt spadtag på den blivande skolgården. Bland dem fanns Platzers vd Johanna Hult Rentsch, skolans blivande rektor Desiree Ekendal och elever från IES Krokslätt som ser fram emot att flytta in i skolan nästa höst.

Skolbyggnaden blir spektakulär, med en stor yta på taket med plats för aktiviteter, lek och umgänge. Byggnaden är omsorgsfullt placerad i terrängen för att möta de olika marknivåerna, och närheten till naturen kommer att uppmuntra till lek och upptäckarglädje. Skolan kommer att vara miljöcertifierad och knyta ihop staden med Änggårdsbergens naturområden alldeles intill.

Södra Änggården är en ny stadsdel med bland annat 1900 bostäder, skola, förskola, restauranger och  service, som växer fram vid Änggårdsbergets fot i Högsbo industriområde. Platzer är initiativtagare till visionen och har samordningsansvar i utvecklingen av stadsdelen. Platzer utvecklar även skolan samt p-hus i området.

Läs mer om utvecklingen av Södra Änggården.