Nyhet

Vad behöver näringslivet i Göteborgsregionen för att bidra till industrins gröna omställning?

Vår vd, Johanna Hult Rentsch, var den 21 november inbjuden tillsammans med Volvo Group, Volvo Cars, Göteborgs Hamn AB, Borealis, Perstorp Group, Thomas Concrete Group AB och Carl Bennet AB för att träffa Sveriges statsminister, Ulf Kristersson. Mötet syftade till att ge en bild av vad näringslivet i Göteborgsregionen behöver för att bidra till industrins gröna omställning.

I Västsverige sker miljardinvesteringar inom bland annat fordonselektrifiering, stadsutveckling och logistik. Framgång inom dessa områden är viktig för svensk ekonomi, konkurrenskraft och hållbar samhällsutveckling både på kort och på lång sikt. Ett tätt samarbete mellan näringslivet och politiken behövs för att möjliggöra en ledande position internationellt inom den gröna omställningen för Sverige och Göteborgsregionen. Näringslivsrepresentanterna vid mötet framförde att kompetensförsörjning tillsammans med snabb utbyggnad av el- och transportinfrastruktur är de tre viktigaste frågorna ur ett nationellt och ett regionalt perspektiv.

– Ska vi klara omställningen måste det finnas både bostäder och arbetsplatser – inte bara för de som ska tillverka batterier och utveckla ellastbilar samt deras underleverantörer, utan även för deras partners och familjer, sa Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Tillgången till fossilfri och billig energi är en utmaning i de stora satsningarna som sker just nu. Vi som fastighetsägare vill bidra som en del i framtidens energisystem genom exempelvis solcellsanläggningar på våra tak.

– Vi och många fastighetsägare investerar redan i effektiviseringsåtgärder. Omställningen skulle gå fortare med tydligt stöd från politiken. Ett första steg är att skattebegränsningar på egen produktion av energi tas bort, sa Johanna och fortsatte: Vi behöver även investeringar i kraftnätet för att ta hand om de produktionsanläggningar som fastighetsbranschen är beredda att göra.

Sist, men inte minst, lyftes behovet av tillförlitlig, robust och modern infrastruktur för både pendling och gods.

– Att lösa dubbla spår mellan Göteborg och Borås samt en station under Landvetter är ett minimum. En av lösningarna till kompetensbristen i regionen kan mötas genom att arbetsregionen utökas och då behövs utbyggnaden av den spårbundna trafiken, poängterade Johanna Hult Rentsch.