Framtidens logistik på norra Europas mest attraktiva logistikläge

På norra Europas mest attraktiva logistikläge, nära Göteborgs hamn och god infrastruktur, ligger Sörred Logistikpark. Här kommer framtidens logistik att etableras i form av flexibla, energieffektiva och skräddarsydda logistikfastigheter, distributionscentraler och terminalbyggnader. I Sörred Logistikpark kan vi dessutom bygga högt – höglager upp till 40 meter! Något som ger både stor flexibilitet och spännande möjligheter för de företag som önskar att etablera sig i området.

Sörred Logistikpark består av två områden mitt i Göteborgs dynamiska logistikkluster på Hisingen. Totalt ska ca 135 000 nya kvadratmeter av framtidens logistik byggas i parken. Här finns stora möjligheter till anpassning efter respektive hyresgästs önskemål, varje byggnad blir därmed maximalt optimerad efter verksamheten. Byggnaderna kommer även att utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM-SE excellent.

Logistikparken ligger endast 6 minuter från Göteborgs hamn, nära de stora motorlederna och in till centrala Göteborg tar det bara 15 minuter. Det är alltså enkelt att förstå varför många vill etablera sig här. Nu skapas ett nytt logistikcentrum på ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen. Ett kluster för framtidens moderna logistikaktörer.

Göteborg, Skandinaviens hjärta

Göteborg är oöverträffat när det gäller logistik i Skandinavien. Som en spindel i nätet binder Göteborg samman huvudstäderna Stockholm, Oslo och Göteborg. E6:an passerar förbi mellan Oslo i norr och tvillingstäderna Köpenhamn/Malmö i söder, en storstadsregion som tillsammans är större än Storstockholm. Just Stockholm, och i förlängningen Helsingfors, nås via de två förbindelselänkarna, E20 och R40. Via R40 når man även smidigt Göteborg Landvetter Flygplats, endast 30 minuter bort. Är du på väg norrut väljer du istället E45.

Inom ett avstånd av 50 mil nås 70 procent av Skandinaviens befolkning och samlade industri.

Adress: Gunnar Engellaus väg 20

Område: Torslanda

Lokaltyp: Logistik

Certifiering: BREEAM-SE Excellent

Projektstart: 2021

Inflyttning : 2023-2024

Total yta: 135 000 kvm LOA

Antal byggnader: 5 st

Skräddarsy er byggnad

Möjlighet finns att utforma och anpassa byggnaderna utifrån respektive hyresgästs krav och behov. Tomtindelningen ger möjlighet till att anpassa byggnadens yta i längdled.

Solceller och Breeam-SE excellent

Fastigheterna i Sörred Logistikpark kommer att utrustas med solceller och miljöcertifieras enligt BREEAM-SE excellent.

Två tomter, en park.

Sörred Logistikpark består av två tomer. Totalt ska det byggas ca 135 000 kvm.

Vi utvecklar en logistikpark tillsammans

Våren 2022 satte vi spaden i backen för Sörred Logistikpark där vi just nu bygger 77 200 kvm hållbar logistikyta tillsammans med Bockasjö. Samtidigt passade vi på att ställa några frågor till vår vd P-G Persson om fördelarna med att utveckla en logistikpark i JV-bolag, och varför logistiken är så viktig för Göteborg.

Kontakt

Kontakta mig för att veta mer om Sörred Logistikpark

Områdeschef
Joakim Lindberg
Telefon: 031-62 53 17
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Torslanda

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal här?

Skicka intresseanmälan