En oslipad diamant i bästa läge

I Högsbo, vid Pågens brödfabrik, finns ett område med fantastisk potential. Här ska vi skapa en tät och levande stadsmiljö där det är lika nära till gatuliv som till naturen. Idag är Södra Änggården något av en oslipad diamant. Det 300 000 kvm stora området ligger med ena sidan mot Änggårdsbergen och den andra mot Dag Hammarskjöldsleden. Med lika nära till centrum som till havet. Botaniska, Slottsskogen och knutpunkter som Linnéplatsen och Marklandsgatan når man snabbt och enkelt.

Det här händer i projektet just nu: Kommunfullmäktige tog i april 2020 beslut om detaljplanens antagande, vilken senare överklagades av Pågen. I januari 2021 meddelade mark- och miljödomstolen att överklagan avslogs. Sista instans; mark- och miljööverdomstolen, har i februari fått in en ny överklagan från Pågen. Besked om domstolen ger prövningstillstånd eller ej väntas komma under våren. Om prövningstillstånd inte ges vinner beslutet det laga kraft och byggnationen av bostäder, skolor och parker kan påbörjas under 2021.

Våningar: 5-16

Projektstart: 2021

Inflyttning: 2023-2027

Kommun: Göteborg

Område: Högsbo

  • Kommunikation

    Södra Änggården ligger i Högsbo där Dag Hammarskjöldsleden passerar på behagligt avstånd. Nära men inte så det hörs. I takt med att Södra Änggården byggs kommer antalet busslinjer öka och fler hållplatser tillkomma.

  • Skola och förskola

    I Södra Änggården ansvarar Platzer för att skolor och förskolor finns att tillgå. I första etappen skapar vi grunden för en F-9 skola som kommer utvecklas i takt med resterande byggnation. I resterande etapper byggs också tre förskolor med ett flertal avdelningar.

  • Byggaktörer

    Platzer skapar Södra Änggården tillsammans med Bonava, Hökerum Bygg, Skanska, PEAB och Magnus Månsson Fastigheter. Magnus Månsson skapar hyresrätter medan övriga aktörer bygger för bostadsrättsmarknaden.

Industriområde idag, bostadsområde 2025

Så ser planen ut för området öster om Dag Hammarskjöldsleden och i sluttningen av naturreservatet Änggårdsbergen som idag identifieras som 60-talsbyggnationen Norra Högsbo Industriområde. Visionen för Södra Änggården är en tät och blandad stadsmiljö med naturen runt hörnet – ett drömläge för moderna storstadsbor som inte vill välja mellan stadsliv och friluftsliv. Ett skönare stadsliv, helt enkelt.

Detaljplanen för Södra Änggården beräknas vinna laga kraft under 2019. Den första etappen är en del av BoStad2021 och planeras stå klar redan 2021 och innefattar 600 lägenheter, ett parkeringsgarage och en skola. När området står klart kommer det innefatta cirka 2 300 lägenheter, flera förskolor och parker samt en skola för områdets alla barn.

I Södra Änggården kommer de olika byggaktörerna att utforma sina lägenheter. Allt ska få en rik variation. Olika antal rum, balkonger, stora och små fönster. Och variation i höjdled. De flesta husen har mellan 5-8 våningsplan. Men några kvarter har hus upp till 16 våningar. Platzers bidrag är att utforma parkeringsgarage, skola och förskolor. Dessa har vi valt att ge de bästa platserna i Södra Änggården med närheten till naturen.

Affärsutvecklare
Lisa Häggdahl
Telefon: 031-62 53 29
Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Högsbo

Norra Europas största industriområde ligger i Högsbo och här sker en av de större stadsutvecklingarna i Göteborg. Södra Änggården är Platzers bidrag till utvecklingen med visionen att skapa ett skönare stadsliv. Så småningom kan vi också se Dag Hammarskjölds boulevard växa fram med bostäder, kontor och handel från Linnéstaden hela vägen ner till Sisjön.

Utforska området

Omgivning

Med Änggårdsbergens vilda natur som närmaste granne så vet man att Södra Änggården kommer locka till sig många friluftsfantaster. Änggårdsbergen lockar varje dag året om cykelentusiaster och löpare, hundälskare och picknickbesökare. Den sista är möjligtvis inte året om.

Kommunikationer

2018 avgår två lokalbussar från Olof Asklunds gata. Snart kommer ytterligare ett stopp vid Marconimotet för expressbussar. I framtiden kan Dag Hammarskjölds boulevard utveckla kollektivtrafiken ännu mer med ett utökat spårvagnsnät.

Parkering

I Södra Änggården ansvarar Platzer för att skapa två parkeringsgarage som kommer vara en del av bostadsområdet. Båda kommer ligga nära områdets yttre gränser så det blir lätt att komma in med bilen efter att ha handlat mat från Köpcenter 421 och Frölunda Torg. Det ena garaget finns med redan i den första etappen.

Intresserad av att hyra lokal här?

Skicka intresseanmälan
/