Högsbo industriområde blir grön blandstad med boulevard

Ett av norra Europas största industrikluster kommer att förvandlas till en blomstrande område med bostäder, handel och kontor. Området kommer att byta skepnad och är ett av de större utvecklingsområdena i Göteborg. Södra Änggården på Dag Hammarskjöldsledens östra sida kommer att vara först ut.

Friska förändringsvindar

Ett av de större stadsutvecklingsprojekten i Göteborg pågår i Högsbo och Frölunda. Tanken med området är att skapa en grönare blandstad där jobb, boende, fritid och shopping finns i närområdet. Södra Änggården kallar vi det nya området, som är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning BoStad2021. Här kommer tusentals bostäder växa upp och samsas med det stora handelsområdet i södra Göteborg. Södra Änggården kommer att utvecklas med stort fokus på hållbarhet. Dag Hammarskjöldsleden kommer att förvandlas till stadsboulevard och kommer att ansluta till Linnéplatsen. Området får ny gatustruktur, utbyggd kollektivtrafik och utvecklat cykelvägnät. Spårvagnsnätet kommer dessutom att förlängas ända ner till Sisjön.

Högsbos rötter

Idag är Norra Högsbo industriområde ett av norra Europas största industriområden. Före 1960-talet bestod det mest av ängar och åkermark. På den tiden gick industrin på högtryck och det fanns ett stort behov av större produktionsanläggningar. I centrum fanns det inte plats att växa. Därför fattades beslut om att skapade den platsen här. Uppbyggnaden Högsbo industriområde gick snabbt och industriföretagen sökte sig hit, mer eller mindre som ett kollektiv.

Vår roll i Södra Änggården

En bärande del i Platzers vision är att förvalta och utveckla fastigheter och områden där finns stor utvecklingspotential. I vår del av Högsbo såg vi tidigt möjligheten att förändra till en stadsdel för boende och service. 2017 sålde vi byggrätterna till fyra byggaktörer och 2018 till en femte som ska skapa det nya Södra Änggården utifrån en visionär handbok som vi och Okidoki Arkitekter tillsammans arbetat fram.

När det gäller stadsutveckling har vi på Platzer bestämt oss för att vara en aktör i framkant och vi finns med i flera områden i Göteborg. Södra Änggården är inget undantag. Här kommer vi att ta ett större ansvar för utförandet av områdets detaljplan och för våra hyresgäster som finns i området under byggnationen. Platzer kommer att vara samordnare i projektet och förvaltare i området.

Folk som lever och bor i en storstad vill ha nära till både centrum och grönområden. Med Änggårdsbergens vildvuxna natur och den kommande förvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard, så har Södra Änggården en självklar plats i Högsbos östra stadsdel.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Björn Larsson
Telefon: 031-63 12 34
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Högsbo

Visa lokaler

Fastigheter i området

Letar du lokal i området?

Kontakta oss