En oslipad diamant

Vad tänker du på när du hör namnet Högsbo industriområde? Det första som dyker upp i huvudet är kanske inte boulevard och blandstad, men det är ord som förmodligen kommer vara aktuella i en ganska snar framtid. Högsbo industriområde som är ett av norra Europas största industrikluster, kommer nämligen att steg för steg förvandlas till ett område med bostäder, handel och kontor. Det är ett av de större utvecklingsområdena i Göteborg och Södra Änggården på Dag Hammarskjöldsledens östra sida kommer att vara först ut. Nu är det dags att slipa denna diamant.

Från blomsterängar till blomstrande industri

Högsbo industriområde ligger mellan Dag Hammarskjöldsleden och Ängårdsbergen. Och det finns faktiskt en gruva i området, Högsbo pegmatitbrott, men där hittade man aldrig diamanter. Själva industriområdet växte fram under sextiotalet, innan dess växte det mest gräs och blommor på platsen. Det här var under en tid då industrin gick på högvarv och behovet av nya produktionsanläggningar var större än tillgången på tomter. Då blev åkrarna och ängarna i Högsbo högintressanta för industrietableringar och området växte snabbt.

Högsbo industriområde blir Södra Änggården

Men de tidigare industrilokalerna har successivt omvandlats till handel, service och kontor. Nu tas steget fullt ut då industriområdet sakta men säkert ska omvandlas till blandstaden Södra Änggården, med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser, service och grönområden. Och i det nya Södra Ängården kommer det åter igen finnas plats för grönområden och blommor.

Barriär blir boulevard

Dag Hammarskjöldsleden är idag en barriär som gör det svårt att ta sig från den ena sida till den andra. Men det kommer att bli ändring på då leden omvandlas till en boulevard, kantad av bostäder, service, handel och kontor. Här ska det bli cykel- och gångvänligt och det ska självfallet gå att korsa vägen på ett flertal ställen. Dag Hammarskjölds boulevard blir en förlängning av Linnégatan och Husargatan som knyter området närmare innerstaden.

Här blir det både och

Människor som lever och bor i en storstad brukar oftast vilja ha nära till både centrum och grönområden. Så kommer det att vara här: Både Änggårdsbergens vildvuxna natur och ett tydligare samband med området kring Linnéplatsen, tack vare den kommande förvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard. Området kommer även få en ny gatustruktur, utbyggd kollektivtrafik och utvecklat cykelvägnät. Spårvagnsnätet kommer dessutom att förlängas ända ner till Sisjön. Flera stora knutpunkter för kollektivtrafik ligger på behändigt avstånd och det är lätt att ta sig till området med cykel.

Läs mer om Södra Änggården här!

Södra Änggården:

Högsbo Industriområde blir Södra Änggården, en stadsdel med blandat innehåll; bostäder och kontor, restaurang och service, skola och förskola. Området kommer knytas ihop med centrala staden som en del i en större plan. Göteborgs stad arbetar långsiktigt för att förlänga centrum söderut genom att förtäta och utveckla hela Högsbo.

Områdeschef
Caroline Norström
Affärsområdeschef
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39