Gamlestadens Fabrikers nya nav för kreativitet och innovation

I Gamlestadens Fabriker växer ett kreativt centrum fram. Visionärt och cirkulärt. Resan har bara börjat, men redan nu bubblar området av entreprenörer och kreatörer med att tydligt fokus på hållbara affärsmodeller. 

Plisseringen är områdets nav för kreativitet och innovation.

PLISSERINGEN – ETT INNOVATIVT NAV

Plisseringen byggs för att utgöra det kreativa navet i Fabrikernas södra del. Beläget med Gamlestadsvägen i öster, handelstorget i söder och områdets entrétorg i norr.  Bottenplanet är öppet och fylls med verksamheter som ger liv åt platsen, och upphov till möten. Restaurang, café, saluhall, butiker, cykelreparatör.
Övriga huset utgörs av flexibla kontorsvåningsplan med stora ljusinsläpp. Dessutom kan våningarna kopplas ihop men det intilliggande huset Utforskaren och därmed ge ännu större sammankopplade ytor.
I grannhuset Utforskaren finns livsmedelsbutik och mobilitetshubb med fordonspool och parkering för cykel och bil.
Plisseringen byggs med hållbarhet i fokus och får en fasad av återvunnen aluminium, hybridstomme och återbrukat tegel i sockelvåningen. Taket är utformat så att solcellspanelerna ska få optimal vinkel och lutning.

Byggnad: Plisseringen

Område: Gamlestadens Fabriker

Adress: Gamlestadsvägen 2

Projektstart: 2022

Inflyttning: 2025

Våningar: 7

Arkitekt: Radar

Det behövs platser för drömmare och visionärer, utvecklare och kreatörer. När Gamlestadens Fabriker nu återföds är det Göteborgs rötter som spirar med nya friska blad. Här intill Säveån samsas snart modern arkitektur med gamla verkstäder och fylls med nya hantverk och idéer, kreativa kök och nya smaker. Allt i en inramning av mode, musik och film på platsen där cirkulära entreprenörer får chansen att skapa hållbar tillväxt.

Läs mer om utvecklingen av Gamlestadens Fabriker på www.gamlestadensfabriker.se

FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

BREEAM Excellent

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av del äldsta och mest spridda miljöcertifieringssystemen i Europa. Byggnaderna klassificeras enligt en femgradig skala, där redan det lägsta betyget innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. Därefter betygsätts fastigheterna i Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan