Gamlestadens nya ansikte tar form

Gamlestaden är precis som namnet antyder den äldsta stadsdelen i staden. Kanske också den viktigaste. Och utvecklingsplanerna är minst sagt stora. Antalet boende ska fördubblas och kvarteren kommer så småningom att växa samman med Göteborgs innerstad, som ligger några få minuters spårvagnsresa bort.

Gamlestadens nya själ

Det är många som har stort engagemang för Gamlestaden. Det underlättar naturligtvis alla samarbeten mellan Göteborgs stad, fastighetsägarna och invånarna. Alla arbetar tillsammans för att skapa något bra.

Närmaste åren kommer Gamlestaden att förändras och förtätas. Artillerigatan kommer att byta skepnad och kantas av hotell, bostäder, kontor, skola, förskola, resecenter och en galleria. På andra sidan E45:an förändras Slakthusområdet för att bli en framtida destination med många intressanta mötesplatser.

Stora förändringar

Platzer och Gamlestaden har haft mycket gemensamt sedan 2012. Relationen har därefter utvecklats mot framtiden. 2015 tog Platzer över Gamlestadens fabriker och vann också markanvisningstävlingen om Gamlestads torg, den första riktigt stora nyproduktionen i området i modern tid.

I augusti 2018 invigdes Gamlestaden resecentrum i fastigheten Gamlestads torg. Fastigheten innehåller kontor, serviceytor, vänthallar och kulturhus. Ambitionen är att Gamlestads torg ska bli en levande mötesplats som är till för alla. Tillsammans med hotell och bostäder utmed Säveån ingår den i Gamlestadens första etapp.

Gamlestaden blir Framtidsstaden

När vi utvecklar Gamlestaden ser vi styrkan som området har. Dess historia med sockerbruksproduktion och väveriindustri ligger till grund för hur vi ser på framtiden. Därför vill vi inte riva byggnader, utan snarare lyfta fram det som skapar områdets speciella karaktär och komplettera nuvarande byggnader med fler kollektivnära kontor och bostäder.

I Gamlestadens fabriker och Bagaregården (fastigheten mellan E20 och Säveån) pågår detaljplanearbete för framtida byggnationer där vi upplever att vi kan utveckla och förtäta området med nya bostäder, kontor och parkeringsgarage. Dessa är några av flera detaljplaner som planeras inom Gamlestaden.

Affärsområdeschef kontor
Mikael Dotevall
Telefon: 031-63 12 39
Områdeschef
Robert Woodbridge
Telefon: 031-62 53 26
- Fastighet
- Pågående projekt

Projekt i området

Lediga lokaler i Gamlestaden

Visa lokaler

Fastigheter i området

Letar du lokal i området?

Kontakta oss