Med historien som bas och framtiden som mål

Gamlestads torg är en naturlig mötesplats där uppfinningsrikedomen går i arv. Som stadsdelens mest nyskapande byggnad rymmer Gamlestads torg arbetsplatser för 1 000 personer samt service, kultur och ett resecentrum som besöks av 20 000 resenärer varje dygn. Projektet stod klart under sommaren 2018 och är startskottet för den omfattande stadsdelsutveckling som under de närmaste åren kommer att pågå i Gamlestaden.

Läs mer om projektet Gamlestads torg här.

Adress: Gamlestads torg

Lokaltyper: Kontor

Våningar: 17

Projektstart: 2016

Inflyttning: 2018-2019

Kommun: Göteborg

Område: Gamlestaden

  • Landvetter flygplats

    20 minuter tar det att köra till Landvetter flygplats från Gamlestaden.

  • Göteborgs Centralstation

    Nästa stopp: Centralstationen. Det tar bara sex minuter att åka till Göteborgs Centralstation och Nils Ericson Terminalen från Gamlestaden.

Gamlestads torg är den naturliga mötesplatsen i  Gamlestaden. Här kan man arbeta, umgås och uppleva kultur från hela världen. Här finns service, terrasser, konferens, cykelgarage och restaurang. Allt samlat under ett och samma tak för att underlätta vardagen för den som arbetar eller passerar platsen. Gamlestads torg är också en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken, där möten, rörelsen och mixen av människor bidrar till den innovativa miljön.

Moderna och välplanerade kontorsytor

Med moderna och välplanerade kontorsytor skapar vi de bästa förutsättningarna för att platsens innovationsgener ska prägla Gamlestads torg nu och i framtiden. Två hus med smarta och kreativa arbetsplatser för medelstora och större verksamheter med konceptet som främjar kommunikation och det nya mobila sättet att arbeta. På konferensplanet finns dessutom inspirerade och kreativa miljöer för framgångsrika möten.

Gamlestadens Resecentrum ligger i gatuplan i de två husen och bildar stadens nya knutpunkt, endast sex minuter från centrum. I direkt anslutning till kollektivtrafik och resecentrum finns också lokaler i olika storlekar för restaurang och service. Vi vill med dessa tillskott skapa en stadskänsla med liv och rörelse under dygnets alla timmar. Här kommer du enkelt kunna tillgodose dina vardagsbehov oavsett om du arbetar här, bor i området eller passerar som resenär.

Där uppfinningsrikedomen går i arv

I Gamlestaden går uppfinningsrikedomen i arv. Företag och verksamheter med ambitioner och idéer har alltid funnit sig väl tillrätta här. Nyligen har bland annat Västtrafik, Tele2 och Göteborgs stad flyttat hit. Tillsammans med flera kreativa miljöer som Berättarministeriet och Världslitteraturhuset och det ständiga flödet av människor skapas en dynamisk miljö som bidrar med nya influenser till framtidens Gamlestaden.

Läs mer om projektet på gamlestadstorg.se 

Projektuthyrare
Michael Albrektson
Telefon: 031-62 53 19
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

LEED

LEED Green Building Rating System bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. LEED värderar sina certifieringar utifrån fyra olika nivåer där Certifierad är lägst, och därefter kommer i tur och ordning Silver, Guld och Platinum.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Omgivning

Just nu pågår en omfattande utveckling av Gamlestaden. Stadsdelen ska växa, förtätas och knyta sig än närmre centrala Göteborg. Nya kontor, bostäder, hotell, service och handel ska växa fram och tillsammans skapa en modern blandstad med pulserande liv. Gamlestads torg blir en naturlig knutpunkt i den nya tidens kollektivtrafik och en viktig del i Göteborgs stadsutveckling.

Kommunikationer

Gamlestads torg nås enkelt med sex olika spårvagnslinjer, tåg eller expressbussar. Åker du kollektivt är det bara ett stopp från Centralstationen i Göteborg. Det är en resa som tar sex minuter.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns idag vid Gamlestadens Fabriker och på andra sidan Gamlestadsvägen. I Fabriksområdet finns också närmaste Sunfleet-station. I anslutning till huset kommer det att skapas ett parkeringsgarage för hyresgästerna som väntas vara klart för användning när omkringliggande byggnader står klara. Utanför Gamlestads torg kommer också Göteborgs Stad bygga ett cykelgarage med cirka 700 parkeringsplatser. Byggnationen av cykelgaraget påbörjas under sommaren 2019 och står klart vid årsskiftet 2019/ 2020.

Skyltläge

Gamlestads torg har ett av de främsta skyltlägena i Göteborg. På fasaden finns det skyltlägen som vetter mot söder och väster. Skyltarna kommer ses från såväl motorväg som spår och biltrafik i närområdet. För butiker och publika aktörer i huset finns det också möjlighet att skylta såväl i entréplan som i trappa och tunnel.

Intresserad av att hyra lokal när projektet är färdigställt?

Skicka intresseanmälan
/