Med historien som bas och framtiden som mål

Gamlestads torg är en viktig knutpunkt och mötesplats för hela Göteborg. Huset innehåller såväl kontor som restauranger, gym och resecenter. Gamlestads torg var del i den första etappen av utvecklingen av Gamlestaden. Huset invigdes 2018 och är idag arbetsplats för över 1 000 personer.

Gamlestadens mötesplats

Gamlestads torg är den naturliga mötesplatsen i  Gamlestaden. Här kan man arbeta, umgås och uppleva kultur från hela världen. Här finns service, terrasser, konferens, cykelgarage och restaurang. Allt samlat under ett och samma tak för att underlätta vardagen för den som arbetar eller passerar platsen. Gamlestads torg är också en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken, där möten, rörelsen och mixen av människor bidrar till den innovativa miljön.

Moderna och välplanerade kontorsytor

Med moderna och välplanerade kontorsytor skapar vi de bästa förutsättningarna för att platsens innovationsgener ska prägla Gamlestads torg nu och i framtiden. Två hus med smarta och kreativa arbetsplatser för medelstora och större verksamheter med konceptet som främjar kommunikation och det nya mobila sättet att arbeta. På konferensplanet finns dessutom inspirerade och kreativa miljöer för framgångsrika möten.

Gamlestadens Resecentrum ligger i gatuplan i de två husen och bildar stadens nya knutpunkt, endast sex minuter från centrum. I direkt anslutning till kollektivtrafik och resecentrum finns också lokaler i olika storlekar för restaurang och service. Vi vill med dessa tillskott skapa en stadskänsla med liv och rörelse under dygnets alla timmar. Här kommer du enkelt kunna tillgodose dina vardagsbehov oavsett om du arbetar här, bor i området eller passerar som resenär.

Där uppfinningsrikedomen går i arv

I Gamlestaden går uppfinningsrikedomen i arv. Företag och verksamheter med ambitioner och idéer har alltid funnit sig väl tillrätta här. Nyligen har bland annat Västtrafik, Tele2 och Göteborgs stad flyttat hit. Tillsammans med flera kreativa miljöer som Berättarministeriet och Världslitteraturhuset och det ständiga flödet av människor skapas en dynamisk miljö som bidrar med nya influenser till framtidens Gamlestaden.

Kontakt

Kontakta oss för att veta mer.

Kommersiell förvaltare
Rim Budas
Telefon: 031-62 53 39
tf. Områdeschef
Carmen Donrell
FASTIGHETEN ÄR MILJÖCERTIFIERAD ENLIGT

LEED

LEED Green Building Rating System bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. LEED värderar sina certifieringar utifrån fyra olika nivåer där Certifierad är lägst, och därefter kommer i tur och ordning Silver, Guld och Platinum.

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Gamlestaden

I Gamlestaden sitter utveckling och förnyelse i väggarna. Här började resorna för SKF, Volvo och Åhléns. I samma anda fortsätter nu resan, men med nya väggar och nya möjligheter. De närmaste 10 åren kommer det att ske stora förändringar i Gamlestaden. Stadsdelen kommer att förtätas och växa ihop. Större ytor för kontor, handel och bostäder kommer att skapas - en stad i staden helt enkelt.

Utforska området

Intresserad av att hyra lokal här?

Skicka intresseanmälan
/