Torslanda

Bulyckevägen 29

Låssby 3:142, Göteborg

Bulycke 29 är en del av Bulycke Logistikpark. På den här sidan hittar du som är hyresgäst information om fastigheten och vem som är din kontaktperson. Felanmälan gör du genom att klicka på den blå knappen och söka på din adress.

Fastighetsinformation

Parkering

Utanför fastigheten finns parkeringsplatser knutna till hyresgästerna.

Cykelparkering

Cykelparkering finns på utsidan av staket.

Sunfleet

Närmaste Sunfleet-station finns på Gunnar Engellaus väg.

Kommunikation

Från Syrhåla, den närmaste busshållplats, avgår flertalet busslinjer. Expressbussarna, Gul, Lila och Röd avgår härifrån och därtill lokalbussarna 24, 121 och 148.

Vägbeskrivning

Öckeröleden finns i direkt anslutning från Bulyckemotet. Kör sedan mot Bulyckevägen.
Till Göteborgs Centrum tar det ca 17 minuter med bil.

Inomhusklimat

Börvärden som ska eftersträvas är 21°C under vintern och 24°C under sommaren, dock tillåts den operativa temperaturen variera med utomhustemperaturen mellan 20°C och 26°C. Vid underskridande av ortens dimensionerande utomhustemperatur vinter eller överskridande av dimensionerande värden för sommar, tillåts inomhustemperaturen variera i motsvarande grad.
Börvärden för lokal eller del av lokal förhyrd som lager eftersträvas en operativ temperatur över 15°C.

Städning

Städning av fastighetens samtliga ytor ansvaras av hyresgästen.

Sophantering

Hyresgäster ansvarar för egen sophantering.

Godshantering

Flertalet moderna lasthus runt fastigheten.

Skyltning

Kontakta Kommersiell förvaltare för information och frågor om skyltning av fastigheten.

Skötsel och underhåll

Hyresgästen ansvarar för underhåll av den egna lokalen. Kontakta Kommersiell förvaltare för frågor om detta.

Fiber

Indraget till fastighetens avlämningspunkt.

För övrig information och frågor hänvisar vi till era kontaktpersoner och hyresgästpärmen.

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall
Energi
Denna fastighet är energideklarerad
58,4 kWh / m²
Värdet visar husets energianvändning 2022

Avfallshämtning

Bulyckevägen 29 - Låssby 3:142

Avfallsinformation

Kontaktpersoner

 
Kommersiell förvaltare
Karin Frisk
Telefon: 031-62 53 15

Ledigt i fastigheten

Logistik
8329 m²
- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa
Område

Torslanda

Om Göteborg är en bil, så är Torslanda själva motorn i Göteborgs industriella framfart. Utan Torslandas fordonsindustri hade Göteborg inte sett likadant ut. Här har Volvos framgångar banat väg för ett koncentrerat industriellt nav för sina och de många underleverantörers verksamheter.

Utforska området