,

Avfallshantering
Du kan beställa hämtning av följande:
  • Elektronikskrot
  • Kontorspapper
  • Farligt avfall
  • Övrigt avfall

Avfallshämtning

-

Avfallsinformation

- Lokalen
- Hållplats
- Parkering
- Restaurang
- Hotell
- Motion och hälsa