Platzer – del av ett fossilfritt Sverige

Platzer är från och med februari 2019 en del av Fossilfritt Sverige. Ett regeringsinitiativ med mål att göra Sverige fossil-oberoende till 2045. I Uppvärmningsbranschens färdplan, som Platzer har varit med och utvecklat, står det att sektorn ska vara fossil-oberoende år 2030 och en kolsänka år 2045. Dessutom innebär initiativet en rad olika samverkansinsatser både inom och utanför branschen.
Men hur kommer det sig att vi på Platzer är en del Fossilfritt Sverige, och vad innebär det för oss egentligen? Vi högg tag i vår hållbarhets- och inköpschef Pelle Arve och ställde honom några frågor.