Ekologisk Hållbarhet

Platzer - del av ett fossilfritt Sverige

Platzer är från och med februari 2019 en del av Fossilfritt Sverige. Ett regeringsinitiativ med mål att göra Sverige fossil-oberoende till 2045. I Uppvärmningsbranschens färdplan, som Platzer har varit med och utvecklat, står det att sektorn ska vara fossil-oberoende år 2030 och en kolsänka år 2045. Dessutom innebär initiativet en rad olika samverkansinsatser både inom och utanför branschen.
Men hur kommer det sig att vi på Platzer är en del Fossilfritt Sverige, och vad innebär det för oss egentligen? Vi högg tag i vår hållbarhets- och inköpschef Pelle Arve och ställde honom några frågor.

Hej Pelle, kan du förklara för oss. Vad är Fossilfritt Sverige

– Det är ett initiativ som är undersorterat Miljö- och energidepartementet. Fossilfritt Sverige startades innan Klimatmötet i Paris 2015 med ett mål om att Sverige skulle bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Sverige är ju inte så stort så den direkta påverkan från oss är på marginalen globalt sett. Men via forskning och teknisk innovation kan vi genom satsningen visa på goda exempel, inspirera och gå före.

Så man kan säga att det ska ligga till grund för nya tekniker och lösningar? 

– Ja, men det viktigaste är kanske att visa att det inte finns något motsatsförhållande i traditionell kapitalistisk marknadsekonomi och ett hållbart samhälle, utan tvärt om. Kan vi göra den här omställningen så kommer det att vara lönsamt. Gamla fossila näringar håller på att urholkas och kommer inte att hålla på lång sikt.

Ok, men vad gör Fossilfritt Sverige rent konkret?

– Fossilfritt Sverige har vänt sig till olika branscher och ställt frågan; ”Hur skulle ni kunna bli fossil-oberoende”? Och sedan bett dem skriva ner hur det skulle gå till i en färdplan. Genom initiativet blir det tydligt att vi är beroende av varandra för att vi ska lyckas.  Fossilfritt Sveriges uppgift är att sammanställa, samordna och skapa politiska förutsättningar för att färdplanerna ska bli verklighet.

Så, egentligen är det som ett samverkansdokument, för att driva hela Sveriges näringsliv mot ett fossil-oberoende?

– Ja, och inte minst ett konkurrenskraftigt sådant. Utgångspunkten har hela tiden varit, hur kan du bli hållbar och samtidigt gå med vinst. Man hade ju egentligen kunnat göra alla fossil-oberoende ganska snabbt genom att bara kapa saker. Men det hade inte skett utan konsekvenser.

Genom Fossilfritt Sverige säkerställer vi att Sverige även i fortsättningen ska vara ett välfärdsland. Ett fossilfritt Sverige ska inte betyda att vi kapar hälften av budgeten till sjukvården och lägger det på att subventionera exempelvis flygbränsle. Det ska komma från konkurrenskraft.

Vi ska vara konkurrenskraftiga, och ändå vara fossil-oberoende. Hade inte det varit coolt!?

 

Varför är vi, ett fastighetsbolag, en del av en färdplan för Uppvärmningssektorn?

– Vi är branschledande när det kommer till energieffektivisering av våra fastigheter. Ändå är våra inköp av energi och värme de enskilt största orsakerna till utsläpp från vår verksamhet. Det är lite speciellt med fastigheter eftersom vi är en mellanhand och distributör mellan energibolaget och våra kunder. Trots att det inte är vi som i slutändan förbrukar värmen så är det vi som ligger närmast slutanvändaren. Och det kan vi svara för i det här forumet.

Vad är visionen för färdplanen och hur ska vi på Platzer bidra?  

– Visionen är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030, och med fossilbränslefri menar vi att ingen olja, kol eller naturgas ska användas vid tillverkningen. Dessutom ska sektorn vara en kolsänka som minskar Sveriges totala växthusgasutsläpp år 2045.

För oss på Platzer innebär detta en rad olika åtgärder. Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att minska vårt uppvärmnings- och effektbehov. Det vill säga att vi minskar vårt behov av energi för att värma eller kyla våra fastigheter. Detta för att vår energileverantör inte ska behöva ta till fossila energikällor som kol eller naturgas när belastningen på elnätet blir stor. Som det kan bli vid dagar med extremväder.

Vi kommer också att fortsätta samverka med hyresgäster för att hushålla med energi, underlätta källsortering av avfall för att minimera fossilt innehåll i restavfall och driva på teknikutvecklingen. Och inte minst – vid all nyproduktion kommer vi givetvis att bygga så energieffektivt som möjligt.

Vad får vi ut av att vara med i Fossilfritt Sverige?

– För oss på Platzer är det ganska enkelt. Vi är en lokal aktör. Vi finns bara i Göteborg, och ingen annanstans. Vår vision är att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. För att det ska bli verklighet så måste vi satsa på hållbarhetsfrågorna, och klimatfrågorna specifikt. Det är en global fråga som har stor påverkan lokalt. Dessutom måste vi göra det möjlig för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom att vara en bra leverantör.

Samordningen och läggandet av det stora pusslet är avgörande. Och eftersom Platzer växer så blir vi en allt större del av helheten. Och då vill vi såklart vara en positiv del.

Klicka på bilden för att komma till färdplanen för Uppvärmningsbranschen