Projektkollen: Skeppsbrons första utvecklingsprojekt Merkur – klart 2021

Över hundra år har det spejat ut mot vattnet – Merkurhuset. Under ett halvt sekel med ryggen vänd mot staden sedan det anslutande kvarteret mot Stora Badhusgatan revs under 1960-talet. Nu går Merkur in i en ny era när en ny byggnad uppförs och tillsammans med den äldre skapar ett kvarter som sammanlänkar Skeppsbron med Esperantoplatsen och övriga staden.

I Platzers serie Projektkollen sätter vi nu fokus på Skeppsbrons första utvecklingsprojekt Merkur som står klart hösten 2021.

 

Merkurhuset är en göteborgsk institution. Den rosa slottsliknande byggnaden uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg, och är i dag den äldsta bevarade byggnaden i området. Merkur ritades av arkitekten Ernst Krüger – som även ligger bakom SKF:s första byggnad i Gamlestaden – och var då ett kontorshus för rederier.

Under sin drygt hundraåriga historia har Merkurhuset stått stadigt när övriga Skeppsbron har förändrats, än idag finns exempelvis biljettdiskarna från rederitiden kvar. Delar av kvarteret som tidigare satt ihop med huset revs dock för ett halv sekel sedan och har sedan dess agerat plats för parkering. Nu ersätts den tomma ytan äntligen av en ny byggnad som länkar ihop Skeppsbron med den populära Esperantoplatsen och dess utbud.

Projektkollen: Gårda Vestas fasad är snart uppe

En kort lägesrapport från byggnationen av Gårda Vesta. Just nu monteras corten-fasaden som kommer i moduler till byggarbetsplatsen. Samtidigt pågår hyresgästanpassningen för husets första hyresgäst som flyttar in i december 2020.

Fasaden till Gåda Vesta – Göteborgs första WELL-byggnad, närmar sig ett färdigställande. Under sommaren kommer huset stå helt tätt. Fasaden består till största delen av glas samt corten-plåt, cortenen är relativt blank i utseende när den kommer till arbetsplatsen men kort efter att den börjat exponeras för väder och vind får den sin slutliga roströda färg. Samtidigt som montering av fasad pågår arbetar man även med hyresgästanpassningen för husets första hyresgäst, Skatteverket, som kommer att flytta in under december 2020. Därefter kommer resterande inre arbeten pågå fram till hösten 2021 då huset kommer att stå helt klart.

Med hälsa och välbefinnande i fokus
Gårda Vesta kommer att vara Göteborgs första WELL-certifierade byggnad. Ett hus som sätter människan i centrum. För när medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra. Det innebär en byggnad med naturliga material, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö och flexibla rumslösningar. Dessutom läggs stor vikt vid arbetsplatsens mjuka värden så att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra.

Gårda Vesta blir ett nytt landmärke med sina två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt omfattar huset 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage.

Vulkano – Konsthall och showroom som ger försmak till Södra Änggården

Vulkano är konsthallen och showroomet som ger försmak till framtidens Södra Änggården. I galleriet ges konstnärer utrymme att skapa och ställa ut. Det går också att låna för event och upplevelser som riktar sig mot Södra Änggården. Bakom Vulkano står Platzer, Hökerum Bygg, Peab Bostad, Månsson Fastigheter, Bonava och Hem från Skanska, som tillsammans driver utvecklingen av den nya stadsdelen.

Södra Änggården kommer att bli en levande kvartersstad med närhet till såväl skog som stadsliv. En central del i stadsdelen är konsten, och förhoppningsvis den konst som kommer att skapas i upplevelsegalleriet Vulkano.

Hållbarhet i fokus

En viktig del i utvecklingen av Södra Änggårdens nya showroom har varit hållbarhet – något som också kommer att vara centralt i den blivande stadsdelen. Därför har det varit naturligt att använda sig av hållbara och återvunna material vid uppbyggandet. Del av möblemang och modellen över stadsdelen är gjord i återvunnen Wellpapp, och  man har även tagit tillvara mycket av byggnadens industriella karaktär i utformandet av upplevelsegalleriet.

I dagsläget har har Vulkano och showroomet inte några fasta öppettider. Det är helt enkelt öppet när det är någon form av event. Följ Södra Änggården på Instagram eller Facebook för att få koll på öppettider och events. Privata visningar kan även bokas genom att kontakta info@sodraanggarden.se.

För mer information. Besök sodraanggarden.se/vulkano

Detaljplanen för Södra Änggården redo att gå upp i kommunfullmäktige

Från Änggårsbergen kommer det bli en magisk utsikt över Göteborgs västra stadsdelar.
Efter ett positivt beslut i byggnadsnämnden är detaljplanen för Södra Änggården redo att gå upp i kommunfullmäktige för antagande.
– Vi är stolta över att vi har en detaljplan där befintliga verksamheter kan samexistera med den kommande stadsdelen,
säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft kan byggnationen av cirka 1900 bostäder, två parker och en skola påbörjas under 2020.

Fredagen den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att tillstyrka den detaljplan som gäller för utvecklingen vid Olof-Asklunds Gata, eller Högsbo industriområde, som ska omvandlas till Södra Änggården. Det är den första detaljplanen för utvecklingen av området som har fått godkänt, och innebär att det kan byggas cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, två parker samt en skola.

Beslutet i byggnadsnämnden är ett positivt framsteg för utvecklingen av Högsbo industriområde. Planen fick för cirka två år sedan ta ett omtag då en exploatör valde att stå utanför planarbetet. Tillstyrkandet innebär att detaljplanen nu kan gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Förutsatt att beslutet inte överklagas vinner det laga kraft och byggnationen av bostäder, skolor och parker kan påbörjas under 2020.

Projektkollen: Gårda

Är du nyfiken på vad som händer i de pågående projekten där vi på Platzer är med och bidrar till staden? Häng med på Projektkollen, en serie där vi går igenom några av Göteborgs mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Först ut är Gårda och projekten Gårda Vesta och Kineum.

Göteborg växer med rekordfart, till år 2035 kommer staden att öka med en tredjedel. Något som innebär att vi behöver nya skolor, bostäder, kontor och arbetsplatser. Som ett av Göteborgs största fastighetsbolag och stadsutvecklare är vi på Platzer med och bidrar till utvecklingen på flera sätt. I Högsbo förvandlar vi ett gammalt industriområde till en levande blandstad, och i Gamlestaden har vi skapat en ny knutpunkt. Av de fyra höghusprojekten som pågår i Göteborg står vi bakom två. Under 2019 hände mycket kring dessa projekt, bland annat tog en fasad form och ett unikt hotellkoncept lanserades. I serien Projektkollen lägger vi nu fokus på utvecklingsområde Gårda och våra två projekt Gårda Vesta och Kineum.