Projektkollen

Projektkollen: Gårda Vestas fasad är snart uppe

En kort lägesrapport från byggnationen av Gårda Vesta. Just nu monteras corten-fasaden som kommer i moduler till byggarbetsplatsen. Samtidigt pågår hyresgästanpassningen för husets första hyresgäst som flyttar in i december 2020.

Fasaden till Gåda Vesta – Göteborgs första WELL-byggnad, närmar sig ett färdigställande. Under sommaren kommer huset stå helt tätt. Fasaden består till största delen av glas samt corten-plåt, cortenen är relativt blank i utseende när den kommer till arbetsplatsen men kort efter att den börjat exponeras för väder och vind får den sin slutliga roströda färg. Samtidigt som montering av fasad pågår arbetar man även med hyresgästanpassningen för husets första hyresgäst, Skatteverket, som kommer att flytta in under december 2020. Därefter kommer resterande inre arbeten pågå fram till hösten 2021 då huset kommer att stå helt klart.

Med hälsa och välbefinnande i fokus
Gårda Vesta kommer att vara Göteborgs första WELL-certifierade byggnad. Ett hus som sätter människan i centrum. För när medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra. Det innebär en byggnad med naturliga material, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö och flexibla rumslösningar. Dessutom läggs stor vikt vid arbetsplatsens mjuka värden så att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra.

Gårda Vesta blir ett nytt landmärke med sina två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som sammanlänkas av en lägre byggnad. Totalt omfattar huset 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage.

Cortenen är relativt blank i utseende när den kommer till arbetsplatsen men kort efter att den börjat exponeras för väder och vind får den sin slutliga roströda färg.
Gårda Vesta är ett av Göteborgs nya landmärken och ett av två höghus som Platzer bygger i Gårda. I södra Gårda byggs Kineum som står klart cirka ett år efter Gårda Vesta. Foto: PreOpening
Det första du möts av när du gör entré i Gårda Vesta är en stor välkomnande mötesplats. Här finns ytor för spontana möten och en restaurang med ett hälsoinriktat matutbud med det gröna torget framför byggnaden som blickfång.