Social Hållbarhet

Platzer tar över ordförandeskap i Gamlestadens Fastighetsägarförening

Platzer har under flera år varit en drivande part i utvecklingen av Gamlestaden. Genom samverkansprojekt som BID Gamlestaden, och Gamlestadens Fastighetsägarförening har vi haft möjlighet att inte bara bidra till stadsdelens utveckling inom våra egna fastighetsgränser utan också, tillsammans med andra, kunnat ta ett helhetsansvar för stadsdelen.
Under årsmötet för Gamlestadens Fastighetsägarförening fick vi äran att ta ett ännu större ansvar efter att Platzers områdeschef i Gamlestaden, Robert Woodbridge, blev invald som ordförande för samverkansföreningen.

-Det är hedrande och spännande att ta mig an rollen som ordförande i Gamlestadens Fastighetsägarförening. Mycket är på gång i Gamlestaden såväl inom olika stadsutvecklingsprojekt som inom BID-samarbetet. Tillsammans kommer vi att kunna göra mycket positivt för stadsdelen, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer.

-Det är hedrande och spännande att ta mig an rollen som ordförande i Gamlestadens Fastighetsägarförening. Mycket är på gång i Gamlestaden såväl inom olika stadsutvecklingsprojekt som inom BID-samarbetet. Tillsammans kommer vi att kunna göra mycket positivt för stadsdelen, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer.
Platzer utvecklar på flera ställen i Gamlestaden

I Gamlestaden äger Platzer tre fastigheter. Under året hoppas vi att detaljplanen för en av dessa, Gamlestadens Fabriker, vinner laga kraft. Något som skulle innebära att vi kan komma igång med utvecklingen av en livsmedelsbutik, ett parkeringsgarage, flera kontor och byggnationen av cirka 300 bostäder i området.

Att ta ett helhetsgrepp om Gamlestadens Fabriker har varit viktigt – inte minst då utvecklingen sker i ett område med mycket historia. Den nuvarande byggnationen med delar från 1700-talet ska bevaras och kompletteras. Vår vision för området är en levande blandstad med kreativa näringar och drivna entreprenörer. Här bedriver vi områdesutveckling på riktigt, säger områdeschef Robert Woodbridge.

-I Gamlestadens Fabriker ska vi inte bara skapa attraktiva arbetsplatser, utan också ett liv mellan husen. I bottenplan kommer det att finnas trevliga restauranger, butiker och ett levande stadsliv som blir möjligt genom att komplettera området med bostäder. Vi tar Gamlestadens Fabriker vidare in i framtiden, men med respekt för den fantastiska historia som finns här, säger Robert Woodbridge.

Även på andra sidan Gamlestadsvägen, i fastigheten Bagaregården, står Platzer i startgroparna för kommande utveckling. Staden har nyligen gett ett positivt planbesked, något som innebär att vi inom kort kan påbörja en detaljplanprocess. Målet med området är att komplettera pågående stadsutveckling. Exakt hur detta kommer att se ut är något som detaljplanprocessen ska visa, berättar Robert.

Det är roligt att arbeta i Gamlestaden. Engagerade medarbetare, tjänstemän, kollegor i branschen och den lokala gräsrotsrörelsen gör att utveckling sker på många håll samtidigt i stadsdelen.

I Gamlestaden äger Platzer tre fastigheter. Under året hoppas vi att detaljplanen för en av dessa, Gamlestadens Fabriker, vinner laga kraft. Något som skulle innebära att vi kan komma igång med utvecklingen av en livsmedelsbutik, ett parkeringsgarage, flera kontor och byggnationen av cirka 300 bostäder i området.
I Gamlestaden sker utveckling på flera platser och nivåer samtidigt. Det är lätt att tro att det skulle kunna bli spretigt. Men det har snarare blivit tvärt om. Här har samverkan, engagemang och en driven gräsrotsrörelse haft stor betydelse.
Samverkan är viktigt i Gamlestaden

I Gamlestaden sker utveckling på flera platser och nivåer samtidigt. Det är lätt att tro att det skulle kunna bli ”spretigt”. Men det har snarare blivit tvärt om. Här har samverkan, engagemang och en driven gräsrotsrörelse haft stor betydelse menar Robert.

-Det är roligt att arbeta här. Engagerade medarbetare, tjänstemän, kollegor i branschen och den lokala gräsrotsrörelsen gör att utveckling sker på många håll samtidigt i stadsdelen. Genom samverkan i bland annat Gamlestadens Fastighetsägarförening och BID Gamlestaden drar vi alla åt samma håll, avslutar Robert Woodbridge.