Pressmeddelande

Platzer och Bockasjö bildar JV för att tillsammans utveckla Sörreds Logistikpark

Idag tar Platzer nästa steg för att bli den logistikaktör bolaget riggat för. Tillsammans med Bockasjö bildas ett JV som ska utveckla Sörreds Logistikpark. Bockasjö agerar affärsutvecklare och Platzer blir därefter ägare till och förvaltare av fastigheterna på marknadsmässiga villkor.

Under hösten presenterade Platzer en ny organisationsstruktur, där verksamheten delades upp i två affärsområden: kontor samt industri/logistik. Syftet var att växla upp verksamheten och kunna fokusera mer på industri- och logistikfastigheter. Därefter rekryterades Johan Franzén som ny affärsområdeschef för industri/logistik med start 1 april.

Idag tar bolaget nästa steg i utvecklingen inom logistiksegmentet.

Platzer bildar ett Joint Venture-bolag (JV) tillsammans med Bockasjö, där parterna äger 50 % vardera. JV-bolaget, med namnet Sörreds Logistikpark, förvärvar inledningsvis fastigheten Sörred 8:12 från Platzer till ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr. Fastighetens markareal är 254 000 kvm och det finns en byggrätt på minst 90 000 kvm BTA, som kommer att delas upp i ett flertal nya fastigheter och därefter bebyggas med industri- och logistikbyggnader. Inom JV:t kommer Bockasjö att agera affärsutvecklare och Platzer blir därefter 100 % ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor.

Sörreds Logistikpark ligger i ett mycket attraktivt område i Sveriges logistikhuvudstad Göteborg, mitt i ett kluster för industriell produktion och global handel med Volvobolagen som draglok. Parterna planerar att bygga skräddarsydda logistikbyggnader och industrianläggningar. Detaljplanen är klar. Grovterrassering beräknas kunna påbörjas efter sommaren 2020 och etappvis byggnation kan därefter påbörjas med start i slutet av 2020. (Tidplanen kan anpassas med utgångspunkt i effekterna av den rådande situationen kring covid-19.)

– Jag är väldigt glad att få komma igång med utvecklingen av vår byggrätt på Sörred 8:12 i Torslanda genom att dra igång Sörreds Logistikpark. Att få göra det tillsammans med Bockasjö, som är ett av Sveriges mest välrenommerade bolag inom affärsutveckling av logistikfastigheter, innebär att vi tar ett snabbspår i vårt industri-/logistiksegment mot att få till en lika aktiv projektutveckling som inom vårt kontorssegment. Precis som i våra andra JV:n med NCC och ByggGöta blir detta samarbete ett naturligt komplement till våra egenutvecklade projekt, säger P-G Persson, vd, Platzer, och ordförande för JV-bolaget Sörreds Logistikpark.

– Hisingen är det mest intressanta logistikområdet i Sverige med stora behov av nya logistikytor drivet av de volymer som importeras och exporteras via Göteborg, Nordens största hamn. Att kunna fortsätta utvecklingen av Sveriges mest intressanta logistikområde tillsammans med Platzer är därför väldigt glädjande, säger Joakim Hedin, vd, Bockasjö, och vd för det JV-bolaget Sörreds Logistikpark som ägs till lika delar av Bockasjö och Platzer.

– Den här affären genomförs vid en turbulent tidpunkt då vi alla påverkas av de förändringar som covid-19 har fört med sig. Att då göra stora åtagande och våga satsa framåt är ett styrkebesked och visar på en tilltro på att behovet av nya logistikytor kommer att behövas oaktat det vi just nu upplever och går igenom, säger P-G Persson och Joakim Hedin.

Bra Logistik är en konst. I och med satsningen Sörreds Logistikpark så är nu den första tavlan såld i Platzers samling. På bild P-G Persson och Joakim Hedin