Samverkan - nyckeln till en trevligare stadsdel

Som stadsutvecklare och fastighetsägare vill vi på Platzer ta ett helhetsansvar för de områden som vi är med och utvecklar. På Göteborgs bästa platser ska man trivas. Oavsett om man är där för att arbeta, umgås eller bara passerar.

Som en av Göteborgs största fastighetsägare och stadsutvecklare känns det självklart för oss att ta trygghetsfrågan på allvar. Vi brinner för att utveckla Göteborg. Det innebär också att bidra till att staden känns som en trygg  och trevlig plats under dygnets alla timmar. Därför har vi valt att engagera oss i projekt som BID Gamlestaden och Purple Flag.

BID Gamlestaden – samverkan kring stadsdelen

BID står för Business Improvement Districts och är en metod för att få lokala aktörer att samlas runt ett gemensamt intresse, den lokala stadsdelen. BID Gamlestaden är ett Sverigeunikt samverkansprojekt mellan åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad och den ideella stiftelsen Gamlestadens fastighetsägarförening. Syftet med samarbetet är att främja jämlikhet och hållbarhet i Göteborg samt att stärka stadsutvecklingen och förutsättningar för näringsliv i området. Målet är ett Gamlestaden som är en attraktiv och trygg plats att leva och verka på.

Lilla Bommen Purple Flag-certifieras

Purple Flag är en certifiering som går ut på att skapa en trygg och levande stad även under kvälls- och nattetid. Den finns i dag i ett 50-tal städer runt om i världen och på nio ställen i Sverige. Platzer är en del av ett pilotprojekt för att Purple Flag-certifiera de centrala delarna av Göteborgs stad. Projektet är ett nära samverkansarbete mellan staden, fastighetsägarna, polisen och verksamhetsutövare i området. Platzers fastighet Lilla Bommen är ett av tre fokusområden som har blivit utvalt för etapp ett.