Nexer är ett globalt teknikföretag med närmare 2 500 medarbetare i femton länder. Huvudkontoret ligger på Lindholmen i Göteborg. Platzers och Nexers samarbete har ända sedan 2016, då vi tog över fastigheten, präglats av hög energiprestanda och en hälsosam inomhusmiljö. 

Vi har intervjuat: Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Nexer och Henrik Nordqvist, kommersiell förvaltare på Platzer