Arvid Wallgrens Backe 20

Biotech Center på Arvid Wallgrens Backe 20 uppfördes av Higab 2003. Huset är ritat av Liljewall Arkitekter och är byggt i stål, betong och glas och helt anpassad efter bioteknikföretagens speciella behov. Till exempel är ventilations- och övriga tekniksystem specialkonstruerade för att passa de olika laboratorierna. Dessutom har hyresgästerna haft stora möjligheter att själva anpassa kontor och laboratorier efter sina egna behov. Utöver kontoren och laboratorierna finns det flera gemensamma utrymmen, bland annat konferensrum, relaxavdelning, motionsrum och garage. På Medicinareberget har Biotech Center nära till både Sahlgrenska sjukhuset och olika företag, vilket skapar kontaktytor till såväl den akademiska världen som det västsvenska näringslivet.

Arvid Wallgrens Backe 2 A-B

Hälsovetarbacken - Platzer

Arvid Wallgrens Backe 2 A-B, Hälsovetarbacken, uppfördes 1909 för dåvarande Göteborgs Barnsjukhus och en tillbyggnaden gjordes 1917-1919. Den tre våningar höga huvudbyggnaden har en hög sockelvåning och valmat tegeltak. Brungult tegel pryder fasaderna, med gulvitt tegel som inslag. Entrépartiet är utfört av finhuggen granit och även entréhallen är präglad av jugendstilens mjuka linjer. På väggtavlor – avgränsade med pilastrar – presenteras barnsjukhusets donatorer. År 1973 hade Barnsjukhuset vuxit ur sina lokaler och barnkliniken flyttade ut till det nybyggda Östra sjukhuset. Idag är huset plats för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Platzer förvärvade Hälsovetarbacken i slutet av 2021 från Higab.