Inom Vallgraven 49:1 (Skeppsbron 5/Stora Badhusgatan 37)