Änggården 36:2 (Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe 2 A-B)